Lectia 02. Nașterea din nou și umplerea cu Duhul Sfânt

INTRODUCERE

1. Mântuirea (în planul etern) se realizează în Domnul Hristos, dar ea este personală, la nivel de individ - Templul Duhului Sfânt (Romani 8:28-30; 1 Corinteni 6:19-20)

2. Lucrarea Duhului începe prin naşterea din nou şi continuă cu  călăuzirea în adevăr şi finalizează cu proslăvirea de la înviere (Ioan 16:7-13)

 

I.  NAŞTEREA DIN DUH

A. Naşterea din nou  (din Duh, din Dumnezeu - Ioan 1:13; 3:5-8)

1. Baza legală, juridică; redactarea şi dactilografierea noului legământ (Ieremia 31: 31-33; Ezechiel 36: 25-27; 2 Corinteni 3:3, 14-19)

2. Duhul realizeaza „tehnic” noua viaţă prin Cuvânt explicând şi curăţind / semănând  noua viaţă (Ioan 7:37-39; Efeseni 5: 26; 1 Petru 1: 23-25)        

 B. Botezul cu/ in Duhul Sfant

1. Este oferit ca urmare a lucrării de ispăşire, sfinţire, pentru mintea înnoită care vrea să trăiasca după Duhul, dupa primirea Cuvântului (Fapte 2:33; Romani 8:1-2; 1 Petru 4:1-3)

2. Se oferă prin credintă, în urma (timpul) rugăciunii (Luca 11:9-13; 3:21-22; Fapte 1:14; 2:42; 8:14-16; 19:2-6)

3. Astfel (preluand controlul) se realizează locuirea Duhului Sfânt în credincios, facând posibilă închinarea „în duh şi în adevăr” (1 Ioan 3:24; Romani 8:9; 1 Corinteni 3:16)

4. Oamenii sunt umpluţi şi îmbracaţi de Duhul (Exodul 31:1-7; Fapte 4:31; Efeseni 3:18-19; 2 Cronici 24:20; Coloseni 3:12)

5. Dovada (manifestarea) prezenţei lui este spontană, unică sau repetată, fiind un fenomen supranatural destinat edificarii spirituale (Numeri 11:25-26; Marcu 16:17-18; Luca 1:41-42, 67; Fapte 2:4;19:6)

 

II. CĂLĂUZIREA

1. Calauzirea în adevăr realizează trairea în Hristos a celui născut din nou şi luat în stăpânire (umplut) de controlul lui Dumnezeu, printr-o nouă lege (Romani 8:1-2; Galateni 5:20-21; 1 Ioan 2:20, 27)

2. Procesul se realizează prin ascultarea de îndemnurile Duhului (sfaturile interioare, în minte) şi trăirea într-un  mediu propice (lucrurile Duhului), Astfel se anulează faptele firii şi se produc roadele sfinţirii. Neprihanirea un este rezultatul educaţiei / cerinţelor legii, ci înnoirii (schimbării) condiţiilor spirituale ale omului – Legea Duhului de viaţă în Hristos, in condiţia ascultării, credinţei (Romani 8:1-14; Galateni 5:16,25; Efeseni 4:17--32; Romani 6:21-22).

3. Duhul iluminează (2 Corinteni 3:16-17), învaţă (Ioan 14:26) şi mijloceşte (Romani 8:26)

4. Omul  poate beneficia de acest har sau îl poate respinge, caz în care, prin hulă (pacat cu voie) cel convertit pierde posibilitatea mântuirii (Fapte 7:51; Efeseni 4:30; 1 Tesaloniceni 5:19; Evrei 10:29; 2:4)

 

            ÎNCHEIERE

1. Naşterea şi botezul  in Duhul Sfant sunt necesare  recreerii şi umplerii fiinţei înnoite, care fusese plină de păcat (Efeseni 3:14-21; 5:17-18)

2. Călăuzirea este  necesară dezvoltării/creşterii/desăvârşirii fiilor lui Dumnezeu (2 Corinteni 3:18)