Lectia 01. Lucrarea Duhului Sfânt (Introducere)

INTRODUCERE

1. Dumnezeu realizează totul (prin Duhul) după un plan etern conceput în divinitate (Efeseni 1:4-11).  Duhul a fost, este şi va fi prezent de-a lungul derulării planului lui Dumnezeu în univers (Evrei 9:11-14)

2. Se impune o studiere strict biblică pentru că identitatea şi lucrarea Duhului au fost subiectul multor controverse teologice în biserici, instituţii şi concilii

 

I. LUCRAREA ETERNĂ A DUHULUI SFÂNT

1. Activitatea de creaţie a universului şi a fiinţelor vii (Geneza 1:1-2; 2:7; Numeri 27:16; Iov 33:4; Psalmul 104:30; Isaia 40:12-14; Ezechiel 37:9)

2. Activitatea de răscumpărare a fiinţelor create şi restabilirea deplină a Împăraţiei lui Dumnezeu în univers (Genesa 6:3; Isaia 63:7-14; Ioan 16:7-15; Romani 8:1-2, 14, 26-28)

 

II. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN ETAPELE MÂNTUIRII (numai Duhul Sfânt cunoaşte totul şi revelează etapizat, dupa plan)

A. Lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament

1. Inspirarea lui Moise şi a profeţilor în  scrierea Bibliei (Cuvântul lui Dumnezeu), pentru a prezenta planul de mântuire în Domnul Hristos (1 Petru 1:10-12; 2 Petru 1: 21;  2 Timotei 3:16; 1 Corinteni 2: 6-14; 2 Samuel 23:2; Ezechiel 11:1)

2. Călăuzirea şi susţinerea lucrărilor supranaturale cu patriarhii şi Israel (în special) şi cu toată umanitatea (în general):

                        a) perioada Genezei (Genesa 6:3; 41:38)

                        b. perioada Exodului: minunile eliberării (Exodul 3:3; 4:1-9; 8:19; Numeri 11:25); facerea Cortului (Exodul 35:30-35)

                        c. perioada cuceririi Canaanului şi a altor războaie (Numeri 27:18; Judecători 14:6; 1 Samuel 10:6; 11:6; 16:13; 17)

                        d. perioadele profeţilor şi înţelepţilor (1 Impăraţi 18:36; 2 Impăraţi 2:9,16; Mica 3:8)

B. Lucrarea Duhului Sfânt în Noul Testament

1. Continuarea şi finalizarea planului divin prin venirea lui Mesia

                        a) intrarea în lucrare (Luca 1:41, 67; 2:25; 4:1, 14, 18-19)

                        b. derularea şi certificarea lucrării (Ioan 3:34; Rom: 8: 11; 1 Timotei 3:16; Evrei 9: 14)

2.  Fondarea şi conducerea executivă a Bisericii (Apocalipsa 2: 7 …)

                        a) lucrarea la nivel colectiv (local si universal) in istorie (Fapte 1:5,8; 2:4; 9:31; 15:28)

                        b.lucrarea la nivel individual: de la naşterea din nou la înviere şi proslăvire (Tit 3:5-7; 1 Corinteni. 3:16; 12: 8-10; Galateni 5:20-23; Romani 8:2, 9-11)

C. Lucrarea Duhului Sfânt la înviere

1. Transformarea de la răpire şi învierea, prin primirea unui trup duhovnicesc va oferii nemurirea (Romani 8:11, 23; 1 Corinteni 15:47-51)

2. Cei proslăviţi vor scăpa de judecată, dar ei vor participa activ la derularea ei (1 Corinteni 6:2-3), căci Duhul Sfânt i-a facut să se judece în viaţa aceasta (1 Corinteni 10:31-32), a realizat în ei ispăşirea în mod desăvârşit, ei un mai sunt de judecat, dar pot judeca dupa întelepciunea şi dreptatea divină (Romani 8:1,2,16; 1 Corinteni 2:15)

 

  ÎNCHEIERE

1. Duhul Sfant este: Duhul: Domnului (Zaharia 4:6); Tatalui (Matei 10:20); Fiului (Galateni 4:6), lui Dumnezeu (Romani 8:9); lui Isus Hristos (Romani 8:9); Sfant (Fapte 1:5); 2:33,38); adevărului (Ioan 14:27); harului (Evrei 10.29); cel vesnic (Evrei 9:14); slavei (1 Petru 4:14); de viata (Romani 8:2).

2. Lucrarea Duhului în V şi N T se completează, realizând mântuirea, prin recuperarea creaţiei (Romani 8:15-23)