Lectia 10. Înfrânarea poftelor

INTRODUCERE

1. Biruinţa asupra dorinţelor

2.Egkrateia” (lB. greacă) – a avea control sau autoritate asupra dorinţelor şi pasiunilor

 

I. CARACTERIZAREA ÎNFRÂNĂRII POFTELOR

A. Origine

1. Dumnezeu: El nu are dorinţe păcătoase, nu are nevoie de înfrânare (Iacov 1:13)

2. Atribuirea prin Duhul Sfânt (Galateni 5:23) – călăuzirea Duhului (Romani 8:1-2)

3. Cele două firi (2 Corinteni 10:3-5; 2 Petru 1:4)

B. Componente

1. Autodisciplinare (1 Corinteni 9:27); efort de aplicare a cunoştinţelor (1 Petru 1:6; Romani 13:14)

2. Abstinenţa – putere de opunere la rău (Iacov 1:14; 3:8; 2 Timotei 2:22; Galateni 5:24)

3. Cumpătare – înfrânare parţială (1 Corinteni 6:12; 10:23)

4. Puritate – castitate (Matei 5:27-28; 1 Tesaloniceni 4:3-5)

5. Trăirea sub călăuzirea Duhului Sfânt (Galateni 5:16-17; Romani 8)

II. MANIFESTĂRILE ÎNFRÂNĂRII POFTELOR

A. Manifestări

1. În vorbire (Iacov 1:26; 3:2-10; 1 Petru 3:10; Proverbe 17:27); în gândire (2 Corinteni 10:3-6)

2. În hrană şi îmbrăcăminte (Zaharia 7:3-6; Luca 21:34)

3. În căsătorie şi controlul trupului (1 Corinteni 7:9; Proverbe 5:23; Tit 2:5; Evrei 13:4)

4. În slujbă (Tit 1:8)

5. Tot felul de înfrânări (1 Corinteni 9:25-27; Iacov 3)

B. Exemple biblice

1. Iosif – tânărul stăpân pe sine (Genesa 39:7-9; 43:31); Urie – bărbatul stăpân pe poftele trupului (2 Samuel 11:8-13)

2. Legea nazireatului – un timp de înfrânare (Numeri 6:1-12); Viaţa monahală!

3. Daniel – controlul trupului şi efectele înfrănării (Daniel 1:5-16; 10:3)

4. Pavel – exercitarea autocontrolului (Filipeni 4:11-12; Fapte 24:25; 1 Corinteni 9:27; 9:4-7)

5. Ana, fata lui Fanuel – o viaţă de înfrânare (Luca 2:36, 38)

 

ÎNCHEIERE

1. Omul egkrates (stăpân pe sine) – duhovnicesc; omul akrates (nu e stăpân pe sine) – firesc

2. Înfrânarea – păstrarea sfinţeniei (Proverbe 16:32b)

3. Răsplata abstinenţei în faţa poftelor lumii (Ioan 12:25-26)