Lectia 09. Blândețea

INTRODUCERE

1. Blândeţea – catalizatorul mândriei sfinte

2. Blândeţe - „prautes” (limba greacă) – abţinere, moderaţie, smerenie, delicateţe, însoţite de putere şi curaj, echilibru în mânie, autodepăşire

 

I. CARACTERIZAREA BLÂNDEŢII

A. Origine

1. Dumnezeu: un susur blând…. (1 Împăraţi 19:12)

2. Isus Hristos: Eu sunt bând… (Matei 11:29)

3. Duhul Sfânt (Galateni 5:23) – roadă

B. Componente (Blândeţea este opusul aroganţei şi răzbunării pasionale)

1. O voce şi cuvinte în atmosferă de dragoste (fără a neglija dreptatea şi adevărul) (Psalmul 45:4)

2. O bună dispoziţie în linişte şi smerenie (Tit 3:2; 1 Petru 3:4; 1 Timotei 2:25)

3. Tărie de caracter – blândeţea înţelepciunii (Efeseni 4:2; Coloseni 3:12; Iacov 3:13, 17)

 

II. BLÂNDEŢEA ÎN ACŢIUNE

A. Manifestări

1. În ascultare – învăţare (Iacov 1:2; 1 Timotei 6:11)

2. În slujbă (1 Timotei 3:3; 2 Timotei 2:24; Galateni 6:1)

3. În relaţiile cu lumea (Filipeni 4:5; 1 Petru 3:15)

4. În special în momentele de mânie (Efeseni 4:26, 29-32; 4:2)

B. Exemple biblice

1. Isus Hristos (Matei 11:29) - smerit în momentul triumfului (Matei 21:5); mânia fără păcat (Matei 21:12-14; Marcu 3:5)

2. Moise – cel mai blând om (Numeri 12:3) şi totuşi (Exodul 32:19-20)

3. Pavel – blândeţea slujirii sfinte (2 Corinteni 10:4-6; Galateni 4:13, 19; 1:9; 1 Tesaloniceni 2:6; 2 Tesaloniceni 3:6-11; 1 Corinteni 4:21)

4. Saul – atitudinea blândeţii(1 Samuel 11:5-15)

5. Iosif – acţiunea în blândeţe (Matei 1:18-20)

 

ÎNCHEIERE

1. Blândeţea între învăţare (Matei 11:29) şi rodire (Galateni 5:23)

2. Răsplata blândeţii – moştenirea (Psalmul 37:11; Matei 5:5)