Lectia 08. Credincioșia

INTRODUCERE

1. Credincioşia sau credincios, desăvârşit credincios, bună credinţă (în unele traduceri româneşti, adică virtutea de a fi demn de încredere)

2. Credincioşia - „pistis” (lb. greacă) – fidelitate, loialitate, adeziune statornică faţă de o persoană, un principiu potrivit unei făgăduinţe, încredinţare, corectitudine şi sinceritate

 

I. CREDINCIOŞIA – CARACTERIZARE

A. Originea credincioşiei

1. Dumnezeu posedă, fără a putea fi afectată – credincioşie (Romani 3:3; 2 Corinteni 1:18). El este ori Da, ori Nu. Poţi să te bazezi pe Dumnezeu – dovada cea mai puternică fiind mântuirea (1 Corinteni 1:4-9)

2. Prin Duhul Sfânt o primim (Galateni 5:22)

B. Componentele credincioşiei

1. Principialitate, statornicie în cuvânt, angajamente, făgăduinţe (Evrei 10:23; 11:11)

2. Iertare – a ţine la o prietenie – fidelitate, loialitate (1 Ioan 1:9; 2 Timotei 2:11-13)

3. Păzire – păstrare în sfinţenie pentru mântuire (Psalmul 119:29; 1 Tesaloniceni 5:24; 2 Tesaloniceni 3:3; 1 Petru 4:19)

 

II. CREDINCIOŞIA ÎN ACŢIUNE

A. Manifestările credincioşiei

1. În familie (Osea 2:20), începând de la logodnă (Maleahi 2:15; Ieremia 3:20) şi special în slujbă (1 Timotei 3:11)

2. În raporturile cu semenii (Tit 2:10; Proverbe 11:13)

3. În slujba sfântă (1 Corinteni 4:2; Matei 24:45; 25:21; 2 Timotei 2:2)

4. În martiraj (Apocalipsa 2:10, 13; 13:10; 14:12)

B. Exemple biblice

1. Dumnezeu, faţă de Iacov (Genesa 32:10); în absenţa ispitirii (1 Corinteni 10:13); în călăuzire (Psalmul 43:3); El o declară (Exodul 34:6)

2. Isus Hristos, faţă de Biserica Sa (Apocalipsa 1:5; 19:11; Evrei 2:17; 3:2, 5)

3. Moise, faţă de familie şi tot poporul (Numeri 12:7; Evrei 3:2)

4. Rut, faţă de soacra ei (Rut 1:16-17); Urie, faţă de armata Israelului (2 Samuel 11:3-15)

5. Biserica Pergam, faşă de Cuvânt (Apocalipsa 2:13)

6. Pavel, faţă de chemarea în slujbă (1 Timotei 1:12); „tu să rămâi” (2 Timotei 3:14a)

7. Colaboratorii lui Pavel, faţă de Domnul: Timotei (1 Corinteni 4:17); Tihic (Efeseni 6:21); Epafras (Coloseni 1:7); Onisim (Coloseni 4:7-9)

 

ÎNCHEIERE

1. Credincioşia identică în lucruri mari şi mici (Luca 16:10-12); leagă-le la gât (Proverbe 3:3)

2. Răsplata credincioşiei (2 Timotei 2:12b, 13; 4:7-8; Psalmul 50:5)