Lectia 05. Îndelunga răbdare

INTRODUCERE

1. Îndelunga răbdare – o răbdare potrivit cu timpul hotărât de Dumnezeu

2. Îndelunga răbdare - „makrathumia” (lb. greacă) – suportare, îngăduinţă, a fi încet la mânie sau disperare, o lungă rezistenţă, autostăpânire, care nu se răzbună la repezeală

 

I. ÎNDELUNGA RĂBDARE – CARACTERIZARE

A. Originea răbdării

1. Dumnezeul răbdării. El este desăvârşit în răbdare (Psalmul 86:15; Romani 15:5)

2. Ce emană din El oferă răbdare:

            a) Scripturile (Romani 15:4)

            b) Duhul Sfânt (Galateni 5:22)

B. Componentele îndelungii răbdări  (Răbdare desăvârşită a sfinţilor - Coloseni 3:12; Iacov 1:4)

1. O îngăduinţă în dragoste (Efeseni 4:2; 1 Corinteni 13:4); iertare, prietenie (Proverbe 19:11)

2. O aşteptare în nădejde (Romani 8:25)

3. O rezistenţă cu încredere – credinţă (Evrei 10:35-39); autostăpânire (Proverbe 16:32)

4. O suferinţă pentru Numele Lui (Apocalipsa 2:3) şi mântuirea oamenilor (Evrei 12:2)

 

II. RĂBDAREA ÎN ACŢIUNE

A. Manifestări ale îndelungii răbdări

1. În ispite - în faţa oricărui păcat (1 Corinteni 10:13; Iacov 1:12 – cununa vieţii)

2. În necazuri, suferinţe (Romani 12:12; 5:3; 1 Corinteni 4:12; 2 Timotei 3:11; 1 Corinteni 6:7)

3. În slujbă (2 Corinteni 6:6; 2 Timotei 2:24; 4:5; Romani 15:1 - cu cei slabi)

4. În orice împrejurare - pentru rodire (Luca 8:15; Coloseni 1:10-11; 1 Tesaloniceni 5:14)

5. Până la venirea Domnului, o moarte (Iacov 5:8; Matei 24:13)

Sănătatea răbdării (Tit 2:2)

- Bolile răbdării: oboseala (Isaia 7:13); pierderea răbdării (Numeri 21:4)

B. Exemple biblice

1. Dumnezeu – răbdarea mântuirii (2 Petru 3:9; 1 Petru 3:20; Romani 3:25; 2:4; 1 Timotei 1:16)

2. Iov  - răbdarea ân incercare (Iacov 5:11; Iov 1; 2)

3. Isus Hristos - a răbda fără a fi înţeles (2 Tesaloniceni 3:5; Isaia 53:3-8);

4. Pavel – răbdarea în slujbă şi suferinţele aferente (2 Timotei 3:10-11; Fapte14:19-22; 2 Corinteni 1123-27; 12:12)

5. Sfinţii sfârşitului – răbdarea până la sfârşit (Iacov 5:10; Apocalipsa 13:10; 14:12)

 

                        ÎNCHEIERE

1. Înfrânarea produce îndelunga răbdare, produce evlavia (2 Petru 1:6). Efort – exerciţii repetate – stare

2. Rezultate – fericirea (Iacov 5:11); moştenirea făgăduinţelor (Evrei 6:12; 2 Timotei 2:12)