Lectia 03. Bucuria

INTRODUCERE

1. Bucuria inimii (1 Samuel 2:1) şi a duhului (Luca 1:47)

2. Bucuria - „chara” (lb. greacă) – sentimentul de mulţumire deplină bazat pe dragostea, îndurarea, binecuvântările, promisiunea şi prietenia lui Dumnezeu (1 Petru 1:5-8)

3. Bucuria este pentru cei neprihăniţi, pentru cei cu inima curată (Psalmul 32:11; 97:11)

 

I. BUCURIA - „CHARA”

A. Originea bucuriei

1. Bucuria Domnului (Neemia 8:10; Luca 10:21); a Împărăţiei (Romani 14:17; Ţefania 3:17)

2. Bucuria veşnică a mântuirii (Isaia 35:11)

3. În Domnul bucuriei (Psalmul 9:2); nespuse (Psalmul 16:11)

B. Motivele bucuriei creştine (Psalmul 4:7)

1. Bucuria iertării păcatelor (Psalmul 51:8; 55:12; Luca 15)

2. Bucuria călăuzirii şi prezenţei Domnului (Psalmul 43:3-4; 137:6; 2 Cronici 6:41)

3. Bucuria Cuvântului (Psalmul 119:162; 1 Tesaloniceni 1:6) şi a părtăşiei creştine (Filipeni 4:10)

4. Bucuria în necazuri şi încercări (Romani 5:3; Matei 5:12; Iacov 1:2; Fapte 5:41; Evrei 10:34)

5. Bucuria slujirii în reciprocitate  - exercitorii darului (Psalmul 100:2; Evrei 13:17; Luca 10:17)

6. Bucuria trăirii adevărului – neprihănirii (2 Ioan 1:4; 3 Ioan 1:4; Psalmul 32:11; 119:14; 97:11)

7. Bucuria vieţii veşnice (Romani 5:2; Evrei 12:2; Luca 10:20)

 

II. BUCURIA DUHULUI – MANIFESTĂRI

A. Forme de manifestare

1. Prin cântare – Psalmii (1 Samuel 2; Luca 1:44; 2:10; Psalmul 68:4)

2. Prin strigăte, declamări (Psalmul 63:5; 66:1; 81:1; 68:3; 1 Cronici 15:28)

3. Prin prezenţa la slujbele divine (Leviticul 23:40; Psalmul 122:1; Fapte 2:46)

4. Prin rugăciune (Filipeni 1:4); cu lacrimi (Iosif şi fraţii lui)

5. Prin slujire (Matei 28:8; Romani 12:8; 2 Corinteni 9:7)

B. Exemple biblice

1. Victoria lui Iosafat – o bucurie cu binecuvântări spirituale şi marteriale Cronici 20:27)

2. Întoarcerea din exil şi rezidirea Templului – bucuria „reîntoarcerii Domnului în Sion”(Neemia 8:10; Psalmul 126:3)

3. Zacheu - bucuria mântuirii(Luca 19:6). Famenul etiopian – bucuria cunoaşterii lui Dumnezeu (Fapte 8:39)

4. Bisericile secolului I – bucuria experienţelor sfinte (Fapte 13:52; Ioan 15:11; 16:24)

5. Nunta Mielului – bucuria eternă (Apocalipsa 19:7; 1 Cronici 16:31-34)

 

ÎNCHEIERE

1. Bucuria – ca roadă a Duhului – stare permanentă (Filipeni 4:4, 6-7; 1 Tesaloniceni 5:16)

2. Intră în bucuria Stăpânului – se vor schimba motivele (Matei 25:21), dacă ai sfârşit slujba cu bucurie (Fapte 20:24)

3. Rugăciunea – urarea bucuriei (Romani 15:13); bucuria credinţei (Filipeni 1:25; Psalmul 70:4)