Lectia 02. Dragostea

INTRODUCERE

1. Cea mai mare în Vechiul Testament (Deuteronom 10:12; Marcu 12:31); la fel în Noul Testament (1 Corinteni 13:13)

2. Dragostea ca roadă: „agape – urmărirea celui mai mare bine pentru o persoană, fără motivaţia unui câştig personal (Matei 5:43-48)

3. Alţi termeni pentru dragoste (4 în lb. greacă; 20 în lb. galeză)

            a) erös – dragostea dintre sexe opuse (include partea fizică), nu este menţionată în Noul Testament

            b) philia – o relaţie caldă, intimă a trupului, inimii şi spiritului, în literatura nereligioasă

            c) storge – dragostea între membrii familiei sau faţă

 

I. DRAGOSTEA „AGAPE

A. Calităţile dragostei

1. Originea: în Dumnezeu (Romani 5:5; 1 Ioan 4:7-8, 16)

2. Parametri – dimensiunile dragostei (Efeseni 3:17-19)

            a) lărgimea: iubeşte totul (Ioan 3:16; Matei 5:47)

            b) lungimea: veşnică (Ieremia 31:3); înainte (Romani 5:8); acum (Apocalipsa 1:5); după         (Exodul 34:7)

            c) adâncimea: tare ca moartea (Cântarea Cântărilor 8:6)

            d) înălţimea (culmea): jertfa supremă (Ioan 15:13)

3. Dragostea: poruncă şi roadă: dragostea „agape” nu este numai o atitudine a inimii (m-am îndrăgostit), ci şi o atitudine a minţii – a întregii personalităţi (Ioan 15:12-17)

B. Componentele dragostei (mai mult de 60 menţiuni în epistolele pauline)

1. Generozitate practică (2 Corinteni 8:7, 24; 1 Ioan 3:16-18)

2. Iertare (2 Corinteni 2:8; Proverbe 10:12; 1 Petru 4:8)

3. Unitate (Coloseni 2:2; 1:4; 2 Corinteni 5:14); Wesley: „Nimeni nu va ajunge singur în cer”

4. Spiritul legii, motivaţia vieţii creştine (1 Corinteni 16:14; Coloseni 3:14; Romani 13:8-10; 1 Ioan 4:11-19); păzirea Cuvântului – dragoste desăvârşită (1 Ioan 2:5; 2 Ioan 1:6)

C. Domenii ale dragostei în lucrarea spirituală

1. Comunicarea adevărului creştin - pentru cei ce ascultă (Filipeni 1:16; 2 Tesaloniceni 2:10)

2. Măsura libertăţii creştine (Galateni 5:13; Romani 14:15)

3. Slujirea creştină - apelul la slujire (Filimon 1:7-9; Ioan 21:15-17)

4. Disciplinare, mustrare, îndreptare (Apocalipsa 3:19; Proverbe 27:5-6)

 

II. EXEMPLE BIBLICE – RECOMANDĂRI PRACTICE

A. Exemple biblice

1. David şi Ionatan  - iubirea între prieteni (1 Samuel 18:1; 20:17; 1:26); David şi Saul – cântarea (2 Samuel 1)

2. David şi Dumnezeu – iubirea pentru Dumnezeu şi Casa lui Dumnezeu (1 Cronici 29:3; Psalmul 63:1-8)

3. Mardoheu – iubirea pentru poporul evreu / lui Dumnezeu (Estera 4:8, 13-14; 10:3)

4. Isus şi tânărul bogat (Marcu 10:21); Isus şi Lazăr (Ioan 11:3, 36; 12:2); Isus şi ucenicii (Ioan 13:1, 35) – iubiri desăvârşite

5. Femeia păcătoasă – iubirea pentru Mântuitorul (Luca 7:47)

6. Pavel şi corintenii – iubirea slujirii (2 Corinteni 11:6-11)

7. Dumnezeu, Isus Hristos şi cei mântuiţi – iubirea pentru toată lumea (Ioan 3:16; Efeseni 5:1-2)

B. Recomandări practice

1. Păstrarea dragostei (Matei 24:12; Luca 11:42)

2. Căutarea drtagostei (1 Corinteni 14:1); a căuta să înfăptuieşti – nu o dragoste prefăcută (Romani 12:9; 1 Petru 1:22), ci curată, încercată (2 Corinteni 8:8), ce trebuie să crească (1 Tesaloniceni 4:9-10; 2 Tesaloniceni 1:3)

3. Credinţă şi faptă – credinţă şi dragoste (Galateni 5-6).  Aristotel spunea: „Numai cel ce merită iubit, trebuie iubit”, dar „agape” are capacitatea de a iubi oamenii care nu ne plac

 

ÎNCHEIERE

1. Dragostea cea mai mare a lui Dumnezeu, care  ne-a mântuit (Efeseni 2:4-7)

2. Dragostea este ţinta poruncii (1 Timotei 1:5), nu cunoştinţa (1 Corinteni 8:1)

3. Rugăciunea dragostei (Filipeni 1:8-11)