Lectia 01. Introducere

INTRODUCERE

1. Roadele, împreună cu darurile, sunt indispensabile pentru Biserică, formând viaţa şi activitatea (Tit 2:14; 3:14; Efeseni 4:11-12)

2. Omul e creat ca pomul – ori rod bun, ori rod rău (Luca 6:43), ori roada firii, ori roada Duhului, cunoaşterea se realizează prin roade (Matei 7:16, 20; 12:33)

 

I. GENERALITĂŢI

A. Roadele şi pocăinţa (Matei 3:8, 10)

1. Obligativitatea rodirii (Ioan 15:2); pentru viaţa veşnică (Romani 6:22 – sfinţirea)

2. Vremea rodirii (pe glob 1-2, 4 recolte – 12/an) rod redus (Ioan 15:2); o curăţeşte să înmulţească producţia (Apocalipsa 22:2); rod la vremea lui (Psalmul 1:3; Ieremia 17:8; Luca 13:6-9)

B. Roadele Duhului şi roadele firii  (Lupta  Duhului - Galateni 5:17; Genesa 6:3)

1.Umblaţi cârmuiţi de Duhul” (Galateni 5:16, 18); sub har, fără Lege (Romani 6:19)

2.Rămâneţi” (Ioan 15): hrănirea din Cuvânt (Ioan 15:3-4); rugăciunea (Ioan 15:7); trăirea (Ioan 15:10)

3. Întristarea (Efeseni 4:30); împotrivirea (Isaia 63:10; 1 Samuel 15:33); depărtarea şi apariţia, reapariţia faptelor poftelor firii (1 Samuel 16:14; 2 Petru 2; Galateni 3:3)

C. Pomul roadelor   (Pomul vieţii - Apocalipsa 22:2; Toiagul lui Aaron - Numeri 17:8)

1. Rădăcina: Isus (Ioan 15:1; Romani 11:16, 18; Proverbe 12:12)

2. Ramurile: Biserica (Ioan 15:5; Romani 11:17 – Israel şi neamurile)

3. Roadele: Faptele (Isaia 5:1-7; Coloseni 1:10)

 

II. LISTA ROADELOR (Faptele Duhului)

1. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor (Galateni 5:22-23)

2. Domnul este Duhul, Dumnezeu este Duh (2 Corinteni 3:17) şi dragoste (1 Ioan 4:16). Roadele arată caracterul lui Dumnezeu manifestat în raporturile cu universul sfinţilor şi lumea căzută. Omul născut din El – prin rădăcină (altoire) va acţiona identic (1 Corinteni 13:4-7); îndelunga răbdare, bunătatea, bucuria, pacea (nu pizmuieşte), blândeţea (nu se mânie), înfrânarea poftelor (nu se laudă, nu se umflă de mândrie), facerea de bine (nu se gândeşte la rău, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său), credincioşia (acoperă, crede, nădăjduieşte totul), dragostea (suferă totul). Toate evidenţiază absenţa firii pământeşti

 

ÎNCHEIERE

1. Manase - Uitare, Efraim - Rodire (Genesa 41:52; 49:22)

2. Roadele – trăirea sub har, fără Lege (Galateni 5:23); pentru slava Tatălui (Ioan 15:8)