Lectia 18. Gloria mântuirii

INTRODUCERE

1. Toate lucrările izvorâte din Dumnezeu (toată creaţia) poartă amprenta slavei Sale, dar răzvrătirea şi păcatul au umbrit prin întuneric strălucirea luminii dumnezeieşti (Romani 1:20-21)

2. Prin lucrarea ispăşirii, Domnul Isus Hristos a readus lumina, ducând pe mulţi fii la slavă (Evrei 2:9-10)

 

I. MÂNTUIREA

A. Concept biblic

1.Soteria” – a fi întreg, eliberat natural şi spiritual; „sozo” – a salva întreg, a face sigur

2. Mântuirea este scopul final al lui Dumnezeu în Isus Hristos (Luca 1:69; Evrei 2:3)

B. Etape (2 Corinteni 1:10)

1. Trecut: pe cruce şi la botez (Luca 2:11; Fapte 5:31; 16:31; Romani 10:9-10)

2. Prezent: pe tron şi pe calea mântuirii (1 Corinteni 15:2; 2 Corinteni 2:15)

3. Viitor: la a doua venire (Romani 13:11; Tit 2:11-13; Evrei 9:28; 1 Petru 1:5, 9)

 

II. GLORIA DIVINĂ (Shekinah– manifestare vizibilă a gloriei)

A. Descoperiri ale slavei în parcursul mântuirii

1. Strălucirea cosmosului (Psalmul 19:1-6)

2. Slava Vechiului Legământ (Exodul 24:16-17; 40:34-35; 2 Cronici 5:14; 2 Corinteni 3:7-8)

3. Oameni care au văzut slava lui Dumnezeu: Moise (Exodul 33:18-22; 34:29-35); Isaia (6:1-6); Ezechiel (1:26-28; 8:4; 10:4); Ştefan (Fapte 7:55; 6:15)

B. Slava mântuirii (radiaţia frumuseţii Domnului, rezultată din desăvârşire)

1. Din slavă în slavă (2 Corinteni 3:18; 4:17)

2. Slava învierii / răpirii (Matei 13:43; Coloseni 3:4; 1 Corinteni 15:40-43; Filipeni 3:20-21)

3. Paradisul (raiul, Edenul) – locul gloriei recuperate (Romani 3:23; 8:17-18, 30; Ioan – Apocalipsa)

4. Atenţie la „slava întunericului” (Luca 4:5-8; Evrei 11:24-26)

 

ÎNCHEIERE

1. Finalitatea alergării pe Calea Mântuirii este slava în prezenţa lui Dumnezeu (Ioan 17:22-24; Luca 9:26-30; 1 Corinteni 2:7-9)

2. La creaţie omul a intrat direct în odihnă, la fel va fi slava de după înviere (Evrei 4:3, 9, 11 – odihna în slava veşnică)