Lectia 16. Fiii răscumpărării

INTRODUCERE

1. Naşterea din nou (regenerarea) deschide drum dezvoltării omului păcătos, ca fiu al lui Dumnezeu, spre maturitatea lui (în) Isus Hristos (Efeseni 4:13-14)

2. Filiaţia aceasta conferă drepturi legale complete pentru credincioşi (Galateni 4:1-7)

 

I. DE LA REGENERARE LA DESĂVÂRŞIRE

A. Înfierea în concept biblic

1. Exemple din istoria V. T.: Avraam de la Eleazar la Isaac (Genesa 15:2;17:18-19); Manase şi Efraim (Genesa 48:5); Moise (Exodul 2:10); Israel (Exodul 4:22-23; Romani 9:4)

2. Adoptarea, aşezarea ca fiu este lucrarea Duhului: „huiothesia” (Romani 8:15-16; Galateni 4:6)

B. Etape de dezvoltare în viaţa credinciosului

1. Etape (termeni în lb. Greacă):

        a) copilăria –„brephos” – copil nou născut, prunc (1 Petru 2:2); „nepios” – neînvăţat, creştin copilăros (1 Corinteni 3:13; Efeseni 4:14; Evrei 5:13)

             b) maturitatea –„huios” – fiu matur (Matei 3:17; 2 Corinteni 6:18)

2. Scopul: desăvârşirea:

                        a) ebraică (Vechiul Testament) - „shalem” – drept, terminat (Deuteronom 25:15; 2 Corinteni 8:16);  „tamin” – perfect (jertfe; Proverbe 2:21)

                        b) greacă (Noul Testament) - „teolis” – desăvârşit (Romani 12:2); „katartizo” – ajustat complet,                       reparat (1 Corinteni 1:10)

 

II. STAREA DE FIU AL LUI DUMNEZEU

A. Rezultatele adopţiei

1. Natura – chipul şi asemănarea (2 Petru 1:4; Romani 8:29; 2 Corinteni 3:18; Efeseni 4:24)

2. Afecţiunea şi grija paternă (Ioan 17:22-23; 1 Ioan 4:7-8; Matei 6:32; 2 Corinteni 1:4; Evrei 12:6-11)

3. Răscumpărarea trupului şi primirea moştenirii (Romani 8:19-23; 1 Petru 1:3-5; Apocalipsa 21:7; 2:7; 3:12)

B. Desăvârşirea (perfecţiunea)

1. Desăvârşirea lui Dumnezeu în natură şi căile Sale (Matei 5:48; 1 Ioan 3:9; Psalmul 18:30; 19:7)

2. Desăvârşirea sfinţilor:

                        a) stări de neprihănire în Vechiul Testament: Noe (Genesa 6:9); Iov (Iov 1:1; 2:3); Ezechia (2 Regi

20:2-5) : (Psalmul 101:2, 6)

                         b) perfecţiunea prin ispăşirea şi întreaga lucrare a lui Isus Hristos (Psalmul 138:8; 1 Petru 5:10; Zaharia 3:8-10; Efeseni 1:13-14). De la ziua ispăşirii la ziua răscumpărării (Epistola către evrei                      cuprinde de 17 ori expresia de desăvârşire – perfecţiune)

3. Mijloacele desăvârşirii (Evrei 12:1-2; 13:20-21; 2 Timotei 3:16-17; Efeseni 5:26-27; 4:11-12; Coloseni 1:26-27)

 

ÎNCHEIERE

1. Originea înfierii şi a desăvârşirii este în planul veşnic iar finalitatea la a doua venire (Efeseni 1:5; Filipeni 3:20-21)

2. Dorinţa, credinţa, trebuie asociate cu silinţa totală şi permanentă (Galateni 3:26; 2 Corinteni 7:1; Deuteronom 18:13)