Lectia 15. Regenerarea

INTRODUCERE

1. Regenerarea – naşterea din nou („palingenesia”); a fi născut („gennao”)

2. Regenerarea – a fi complet reformat sau îmbogăţit, a aduce din nou la existenţă, a fi renăscut spiritual pe o bază nouă (Ioan 1:13; Tit 3:7)

 

I. CUM SE POATE FACE AŞA CEVA?  (Ioan 3:9)

A. O naştere  (Re-geneză – un act creator al lui Dumnezeu)

1. Noua creaţie în Isus Hristos ; creaţia adamică nu poate naşte numai „carne” (Ioan 3:6; 2 Corinteni 5:17)

2. Elemente (asemănător naşterii fizice):

                        a) sămânţa – Cuvântul (1 Petru 1:23)

                        b) sângele – Mielul junghiat (1 Ioan 1:7)

                        c) apa – regeneratoare, lucrare – Cuvântul, simbol – botez (Efeseni 5:26; Tit 3:5; Evrei 10:22; Fapte 22:16)

                        d) suflarea – Duhului (Ioan 3:5-8)

                        e) voia  Tatălui (Iacov 1:18)

B. O restaurare totală

1. O trezire… o înviere prin glasul lui Dumnezeu - trezirea prin Ioan, învierea prin Isus Hristos  (Ioan 5:24; Efeseni 5:14; 2:1-6; Romani 6:5-6)

2. O convertire (întoarcere la starea iniţială), o schimbare totală a minţii, inimii, caracterului, dorinţelor, etc. (Psalmul 19:7; 51:13; Matei 18:3; Romani 12:2; Ezechiel 11:19-20; Efeseni 4:17-32…)

3. O mutare din întuneric la lumină din condiţiile bolii şi morţii în viaţă şi binecuvântare  (Fapte 26:18; Coloseni 1:13)

 

II. EFECTELE NAŞTERII DIN NOU

A. În raport cu întunericul (cele vechi)

1. Biruinţa asupra „lumii” (1 Ioan 5:4-5; 2:13-14)

2. Eliminarea păcatului (Romani 6:6, 12-14)

B. În raport cu lumina (cele noi)

1. Dragostea pentru Dumnezeu şi fraţii noii familii (1 Ioan 4:19; 5:1); Cuvânt (Psalmul 119-97; 1 Ioan 5:2-3); neprihănire – dreptate (1 Ioan 2:29; 3:6-10)

2. Trăirea în Isus Hristos, sub cârmuirea şi mărturisirea Duhul Sfânt (Ioan 8:23, 44; Galateni 4:6; 1 Ioan 2:24)

 

ÎNCHEIERE

1. Regenerarea – actul divin prin care Dumnezeu oferă păcătosului pocăit, viaţa spirituală divină, aducându-l în uniune cu Dumnezeu şi familia Sa (2 Petru 1:4)

2. Creaţia Noului Testament este în Hristos şi naşte fii de Dumnezeu după aceeaşi imagine (Genesa 1:27; 5:3; Romani 8:29)