Lectia 13. Slujitorii harului

INTRODUCERE

1. Dumnezeu în atotînţelepciunea Sa a pregătit întreg cadrul mântuirii prin ispăşire, dar şi personalul aferent (Efeseni 4:11-12; Deuteronom 5:22-33)

2. Tot universul viu (fiinţe) participă în favoarea (Luca 13) sau împotriva planului mântuirii (Apocalipsa 12:7-11)

 

I. SLUJITORI CEREŞTI

A. Isus Hristos (şi Tatăl lucrează – Ioan 5:17; 1 Corinteni 12:47)

1. Mare Preot – Mijlocitor pentru oameni (Evrei 5:1, 4-5; 8:6; 9:15)

2. Conducător (cap) al slujbelor Bisericii (Evrei 13:20-21; Ioan 15:16; Romani 12:3-5; 1 Petru 5:1-4)

B. Duhul Sfânt

1. Reprezentantul dumnezeirii în individ şi Biserică (Romani 9:9-11; 1 Corinteni 12:8, 11)

2. Universalitatea, complexitatea şi diversitatea lucrărilor Duhului Sfânt (Fapte 2:4, 39; 9:31)

C. Îngerii

1. Fiinţe fidele lui Dumnezeu (credincioase, alese) în cer (Psalmul 103:20-21; Evrei 12:22)

2. Slujitori speciali ai harului (Evrei 1:14; 2:2; Matei 24:30-31)

 

II. SLUJITORII DE PE PĂMÂNT

A. Slujitorii Bisericii

1. Prezbiteri şi diaconi – bătrânii (fruntaşii) sinagogii şi administratorii (Fapte 13:15; 15:4; 6:2-4)

2. Oameni cu daruri şi slujbe (1 Corinteni 12:28; 14:12)

3. Slujirea are caracter uman sau supranatural (1 Corinteni 14:26; Fapte 4:28-29; Romani 15:17-20)

B. Autoslujirea

1. Accesul liber (prin Isus Hristos) direct la Dumnezeu – rugăciune, laudă, cântare şi închinare în permanenţă (Evrei 10:19-22; 13:15; 1 Ioan 1:3-4)

2. Învăţarea directă (prin Duhul trimis), informarea, diferite lucrări (1 Ioan 2:27; Iacov 1:23-25)

 

ÎNCHEIERE

1. Primeşte harul oferit prin dumnezeire, îngeri, oameni, pentru ca să ajungi împreună cu ei în veşnicie (2 Corinteni 4:1, 14-15)

2. Fii activ! Luptă-te în har, prin har (2 Petru 1:1-8)