Lectia 12. Mijloacele harului

INTRODUCERE

1. Viaţa omului născut prin pocăinţă şi credinţă necesită un mediu propice vieţii noi, creşterii spre maturitate spirituală (Efeseni 4:1-16)

2. Metodele sunt cele specifice fiinţei umane: educaţie, comuniune, sentimente

 

I. MIJLOACELE RELAŢIEI OM – DUMNEZEU

A. Rugăciunea

1. Elementele rugăciunii: adorare (Apocalipsa 4:11); mărturisire (1 Ioan 1:9); cerere (Matei 7:7); mulţumire (Efeseni 5:20); mijlocire (1 Timotei 2:1)

2. Disciplina rugăciunii:

                        a) este adresată Tatălui în Numele Fiului prin Duhul Sfânt (Efeseni 2:18; Filipeni 4:6; Iacov 1:5-7)

                        b) frecvenţa zilnică stabilită (Fapte 3:1; 10:9; Marcu 1:35; Daniel 6:10)

                        c) localizare: particular şi public, în duh şi adevăr (Matei 6:6; Fapte 1:14; 1 Timotei 2:8; Ioan 4:20)

                        d) forma şi poziţia în rugăciune (Ioan 17:1; 1 Samuel 1:13; Matei 26:39; Marcu 11:25; 1 Împăraţi          8:54)

3. Condiţiile rugăciunii ascultate:

                        a) o bună relaţie cu Dumnezeu (Isaia 59:1; Proverbe 28:9)

                        b) o bună relaţie cu oamenii (Matei 5:23-24; 1 Petru 3:7)

B. Exemple

            1. Samuel – mijlocirea în V T (1 Samuel 12:23)

            2. Pavel – mijlocirea în N T (Efeseni 1:16-17; 3:14-16; 6:18)

            3. Isus Hristos - Marele mijlocotor (Evrei 7:25; Matei 6:7-13)

 

II. SUPORTUL RELAŢIEI DUMNEZEU – OM

A. Cuvântul (Psalmul 19)

1. Prezentarea lui Dumnezeu prin Isus Hristos (Ioan 5:39; Luca 24:27, 45)

2. Prezentarea universului creat şi a raporturilor între fiinţe (Fapte17:24-31; 1 Ioan 1:13)

B. Viaţa trăită prin Cuvânt

1. Învăţarea Scripturilor- de la lectură la studiu (Psalmul 119:47; 2 Timotei 3:14-17)

2. Implementarea sub supraveghere aplicativă (Ioan 8:31-34; Matei 4:4; Iosua 1:8)

 

ÎNCHEIERE

1. Rugăciunea şi Cuvântul sunt activităţile fundamentale în procesul mântuirii – ambele sunt indispensabile (Fapte 6:4)

2. Toate se desfăşoară „prin Isus Hristos” şi se derulează în particular şi în cadrul adunării (Evrei 10:24-25)