Lectia 11. Păstrarea mântuirii

INTRODUCERE

1. Dobândirea mântuirii a fost realizată prin jertfe ispăşitoare şi se obţine prin credinţă şi pocăinţă (Fapte 20:20-21)

2. Păstrarea este lucrarea Duhului Harului şi a sesiunii Marelui Preot dar necesită din partea omului statornicie şi stăruinţă în har (Filipeni 2:12-13)

 

I. SIGURANŢA MÂNTUIRII  („Soteria” – siguranţă, întregire, restaurare)

A. Baza siguranţei

1. Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 5:24; Tit 1:1-3)

2. Duhul Sfânt care a fost pus în noi (1 Ioan 3:24; Romani 8:16; Galateni 4:6)

3. Cugetul şi viaţa curată (Romani 9:1; 2 Corinteni 13:5; 1 Ioan 3:18-21)

B. Exemple:

1. Siguranţa ucenicilor (Pavel a scris de mai mult de 40 ori „ştim”-  2 Timotei 1:12; 1 Ioan 2:29; 5:18)

2. Atenţie! Există siguranţă falsă (Luca 3:7-9; Marcu 11:25-26; Apocalipsa 3:15-19)

 

II. PERSEVERAREA ÎN MÂNTUIRE

A. Credincioşia legământului

1. Dumnezeu este fidel promisiunilor Sale (Ioan 10:27-29; Romani 11:22, 29; Filipeni 1:6; 2 Tesaloniceni 3:3; Iuda 21, 25)

2. Omul trebuie să nu se lase, să stăruie în credinţă (1 Cronici 28:9; Ioan 15:2-6; 1 Corinteni 10:12; Evrei 2:1)

B. Mijloacele rămânerii în har

1. Stăruinţa în studierea şi împlinirea Cuvântului (Deuteronom 6:6-7; Iosua 1:8; 2 Timotei 3:16-17)

2. Vegherea în rugăciune (Luca 18:1; Coloseni 4:2)

 

III. PIERDEREA MÂNTUIRII (Evrei 6:1-6; 10:23-29)

A. De la cădere la apostazie („Apostacia” – a cădea la o parte, în timp, fără întoarcere)

1. Nevegherea în dragoste (Apocalipsa 2:1-7; Marcu 13:37; Evrei 10:24-25)

2. Nesepararea de lume (1 Corinteni 15:33; 2 Corinteni 6:14-18; Iacov 4:4; 1 Ioan 2:15-17)

3. Învăţăturile străine (1 Timotei 4:1-2; 2 Petru 3:15-18)

B. Exemple:

1. Colectivităţi: Israel (Ieremia 8:5; Osea 11:7); Biserica (2 Timotei 1:18-19)

2. Persoane individuale: Saul / David (1 Cronici 10:13-14); Iuda / Petru (Ioan 13:1-26)

 

ÎNCHEIERE

1. Domnul Hristos este „mesites” (greacă) - unul care depune pledoarie (Evrei 7:25-26; Luca 13:6-9)

2. Ascultarea este legea siguranţei (Evrei 5:9; Romani 5:19). Toate făgăduinţele divine conţin credinţa ascultării (Genesa 22:18; 26:5; Exodul 19:5; Romani 16:26)