Lectia 10. Pocăinţa şi credinţa

INTRODUCERE

1. Acesta a fost şi este mesajul mântuirii (Marcu 1:15; Fapte 2:37; 26:20-21)

2. Este un mesaj  autentic cu  un conţinut practic ce nu constă diferite forme tradiţionale (Iacov 1:26-27)

 

I. POCĂINŢA

A. Analiză semantică

1. Vechiul Testament: „nacham” - apare de 45 ori în Vechiul Testament – a suspina, a geme, a plânge, a se umili în părere de rău; „shuwb” – a se întoarce, a se retrage - mai mult de 600 apariţii în Biblie -1 Împăraţi 8:47; Ezechiel 14:6)

2. Noul Testament: „mentanao” – a gândi diferit, a reconsidera cu regret (Luca 15:7); „metamelomai” – a regreta (2 Corinteni 7:8); „metanoia” – regret pentru vină, inclusiv reformarea prin implicaţie (Fapte 11:18)

3. Definiţie: reversul unei decizii / o schimbare sinceră a minţii, altă privire asupra binelui şi răului, voinţa de a fi salvat

B. Pocăinţa biblică

1. Temelia creştinului (Evrei 6:1-2):

     a) intelectual - cunoaşterea păcatului şi a posibilităţilor de salvare, o nouă gândire (Psalmul          51:37; Marcu 6:20)

           b) emoţional - întristarea care aduce bucurie (2 Corinteni 7:7-10; Matei 27:3-5)

                      c) volitiv – voinţă (Luca 15:18-20)

2. Rodul pocăinţei (Matei 3:8):

                     a) efort combinat / divin (Romani 2:4; 2 Timotei 2:24-26)

                     b) de la mărturisirea furtului la dărnicie (Luca 18:9-14; 19:8; 3:10-14)

3. Rezultatul pocăinţei: primirea graţierii, extaz în cer (Fapte 3:19; Luca 15:10)

 

II. CREDINŢA

A. Definire

1. Pistes” (greacă) – încredere, asigurare în cuvântul cuiva nu închipuiri (Fapte 16:31 / Evrei 11:29)

2. Aria credinţei:

            a) intelectual - cunoaşterea cursului lucrării de ispăşire – mântuire  (Psalmul 9:10)

            b) emoţional - sentimentul bazat pe cunoaştere, nu invers  (Matei 13:20-21; Romani 5:3-5)

            c) volitiv  - actul dedicării (Evrei 6:12; Matei 14:28-31); Exemplu: 1 Samuel 4 / Ioan 11

B. Lucrare

1. Primirea darului credinţei mântuitoare (este general, diferit de credinţa specială – Luca 7:50)

2. Evoluţia credinţei (Romani 1:16-17):

                   a) de la fără credinţă la o credinţă mare (Luca 8:12; Romani 14:1; 4:19-20; 2 Corinteni 4:13; 1                              Timotei 6:12)

                       b) de la credinţă la necredinţă (1 Timotei 6:10; 2 Timotei 1:18; 3:8)

 

ÎNCHEIERE

1. Mântuirea e realizată doar prin cumularea acestor două atitudini comportamentale (Iacov 2:19-20, 22; Matei 21:29-30)

2. Există nevoia practică a reciclării permanente, evidentă la  5/7 biserici/indivizi (Apocalipsa 2, 3)