Lectia 07. Ispăşirea în Vechiul Testament

INTRODUCERE

1. Ispăşirea în Vechiul Testament s-a efectuat prin jertfe din animale curate pentru 4.000 de ani (Genesa 8:20)

2. Dreptatea lui Dumnezeu (izvorâtă din sfinţenie) cere ca păcatul să fie demascat, judecat şi condamnat. Jertfa era o formă temporare de rezolvare (Genesa 3:21; Psalmul 89:14; Romani 1:18)

 

I. GENERALITĂŢI

A. Analiză semantică

1. Terminologie: kaphav (ebraică)– acoperii (figurativ – a ispăşi); kippur (ebraică)– acoperire, ispăşire (Exodul 29:33-37; Leviticul 16:6-17):

                        a) a acoperii, a trece cu vederea, a absolvi

                        b) a curăţa, a îndepărta, a ascunde

                        c) a face compensaţie, a contrabalansa, a echilibra

                        d) a împăca

                        e) a mulţumi, a linişti şi potoli mânia, a satisface pretenţiile

                        f) a repara un rău făcut

                        g) acord, înţelegere, armonie, concordanţă, reconciliere după duşmănie sau controversă

2. Explicaţii: sfinţenia şi dreptatea Legii divine la apariţia păcatului a provocat mânia. Ispăşirea a potolit mânia şi a adus împăcarea. Sfinţenia şi apoi răscumpărarea, biruinţa (Exodul 3:5, 9-10; Iosua 5:13-15); dragostea şi mânia lui Dumnezeu (Ioan 3:16-17); sângele şi mânia Mielului (Apocalipsa 5:9-10; 6:16-17)

B. Caracterizare

1. Generală: în toate culturile şi religiile există divinitate, păcat, judecată, precum ideea de preoţie, mântuire (salvare) a omenirii (Fapte 17:18, 23)

2. Specială – biblică – prezentată corect în Vechiul Testament (Exodul 19:5-6; Deuteronom 4:5-8; Tit :1-3)

3. Calităţi necesare jertfelor sub legământul Vechiului Testament: perfecte, fără pată, preasfinte (Exodul 12:5; Leviticul 7:1)

 

II. ISPĂŞIREA ÎN VECHIUL TESTAMENT (istoric)

A. Perioada patriarhilor (jertfirea lui Issac – Genesa 22)

1. Jertfe şi altare (Genesa 3:21); ziua păcatului a adus moartea (Genesa 4:4; 15:7-18)

2. Circumcizia – Legământul (Genesa 17:9-14)

B. Perioada Legii şi Profeţilor (Matei 11:13)

1. Mielul Pascal (Exodul 12:12-14). Eliberarea concomitentă cu pedepsirea „zeilor” şi a egiptenilor

2. Cortul şi slujbele sfinte – Preoţia (Exodul 40:1-16)

3. Jertfele levitice (Leviticul 7:37-38)

4. Sărbătorile (Leviticul 23)

5. Legea simboliza procesul ispăşirii prin Hristos, profeţii au prezis despre Hristos; ea arăta procedura jertfei, iar profeţii arătau fondul formei (Psalmul 50:12-14; 51:16; Isaia 1:11-17; Mica 6:6-8; Proverbe 15:8)

 

ÎNCHEIERE

1. Din Vechiul  Testament rezidă foarte clar ideea că nu te poţi apropia de Dumnezeu fără jertfe de substituire (Evrei 9:7-12)

2. Toate jertfele Vechiului Testament au fost simbolice, animalele erau inferioare omului şi în starea de acum, dar în devenire! Ele erau temporare (Psalmul 40:5-8; Daniel 9:26-27; Evrei 10:1-10)