Lectia 05. Învierea

INTRODUCERE

1. Învierea lui Isus Hristos alături de moartea Sa, sunt lucrări fundamentale în realizarea mântuirii (Romani 4:23-25)

2. Învierea a fost profeţită în Vechiul Testament, iar în Noul Testament ea a devenit temeiul propovăduirii apostolice (există 100 de referinţe în Noul Testament despre înviere– Fapte 2:32; 17:31)

                     I. NECESITATEA ÎNVIERII

A. O nouă reflexie asupra morţii (1 Corinteni 15:3)

1. Esenţială – indispensabilă pentru mântuire (Romani 3:25-26; 2 Corinteni 5:14)

2. Prin ea El a învins forţele întunericului (Coloseni 2:15)

3. A adus glorificarea lui Isus Hristos ca Miel (24 de menţiuni în Apocalipsa – Apocalipsa 7:17)

B. De la moarte la înviere (3 zile, urmate de 40 de zile – Matei 12:39-40)

1. Există diferite interpretări pentru  activitatea din cele 3 zile (1 Petru 3:18-22); El a plecat la Tatăl (Luca 23:46; Ioan 13:1, 36)

2. Starea sfinţilor din Vechiul Testament – direct la odihnă sau în Hades şi apoi  transferaţi (Osea 13:14; Luca 20:38; Efeseni 4:8-10; Evrei 12:22-24)

C. De ce a înviat Isus Hristos?

1. Pentru împlinirea Scripturilor Vechiului Testament şi a cuvintelor Sale – Planul divin (Evrei 11:17-18 – trei zile; Psalmul 2:7 / Fapte 13:33; Psalmul 16:8-11; Ioan 2:18-22)

2. Pentru că era un act al dumnezeirii în dreptate – neprihănirea a învins moartea (Fapte 2:24; Efeseni 1:19-20 [Tatăl]; Ioan 10:15-18 [Fiul]; Romani 8:11 [Duhul])

 

II. DOVEZILE ŞI REZULTATELE ÎNVIERII

A. Arătări: mai mult de zece, începând cu Maria Magdalena, în special ucenicilor dar şi la mulţi credincioşi

1. Argumente care anulează teoriile greşite (de la furt la arătare fantomă):

               a) mormântul gol – depoziţia străjerilor (Matei 28:1-4, 11-15)

               b) transformarea ucenicilor – Biserica (Fapte 5:29-32)

2.Învierea a fost într-un trup glorificat, spiritual, ceresc, nemuritor – şi noi vom fi înviaţi la fel (Luca 24:39; 1 Ioan 1:1-3; 1 Corinteni 15:42-45, 47-50)

B. Efectele învierii

1. El a devenit Domn şi Judecător în univers (Fapte 2:36; 17:31)

2. El a devenit Mântuitor, Mare Preot Milos, Cap al Bisericii (Evrei 8:1-4; Efeseni 1:22-23)

 

ÎNCHEIERE

1. El a desăvârşit gloria planului divin - prin om a venit moartea; prin om a venit învierea (Romani 1:4; 5:17)

2. El prin înviere, este garanţia învierii noastre (Romani 8:11)