Lectia 04. Moartea Domnului Isus

INTRODUCERE

1. Scopul culminant al vieţii lui Isus Hristos a fost moartea ispăşitoare (Marcu 10:45)

2. Moartea Fiului lui Dumnezeu este evenimentul cel mai pe larg descris în Evanghelii şi în întreg Noul Testament (Matei 16:21; 1 Corinteni 2:2)

 

I. PREZENTARE ISTORICĂ

A. Profeţii ale Vechiul Testament

1. Profeţii simbolice generale ale ispăşirii (Exodul 12:13-14 / 1 Corinteni 5:5-7 – mielul pascal; Numeri 21:9 / Ioan 3:14-16 – şarpele de aramă)

2. Profeţii specifice, cu accent pe moarte (Psalmul 22:7-18; Isaia 53)

B. Naraţiuni ale Noul Testament

1. De la trădare la condamnare (suferinţa în tăcere, cu afirmaţii necesare - Luca 22:41-44, 53, 67-71; 23:1-4, 9; Ioan 19:8-11)

2. Răstignirea, moartea, îngroparea (Ioan 19:17-20, 28-30, 38-42; Marcu 15:25, 33-37)

 

II. MOARTEA ISPĂŞITOARE

A. Necesitatea ispăşirii

1. Satisfacerea dreptăţii divine – sfinţenia şi dragostea (Exodul 34:6-7; Isaia 53:5; Romani 6:23; 4:25)

2. Jertfa divină – singura posibilitate de iertare (Evrei 9:15-22; Fapte 13:38-39)

B. O jertfă desăvârşită

1. Jertfele în Vechiul Testament (Leviticul 1:5; Evrei 9:13-14)

2. Oficierea în Templul din Cer (Evrei 9:11-12, 24-26)

C. Substituirea umanităţii

1. Realizarea iertării, răscumpărării, se face prin credinţă (2 Timotei 1:9; Efeseni 2:8-9; Romani 10:9-10)

2. Mântuirea se păstrează prin har (Coloseni 2:6-7; Evrei 10:26-29; Romani 6:1-14)

 

ÎNCHEIERE

1. Scopul suprem al întrupării, explicat în Biblie a fost  moartea (Luca 24:44-46)

2. Prin moartea Lui a obţinut mântuirea noastră şi slava specială de Mântuitor (Evrei 2:9-10; Apocalipsa 5:13)