Lectia 03. Întruparea şi viaţa Domnului Isus

INTRODUCERE

1. Prin întrupare Dumnezeu a luat asupra Lui omenirea, S-a îmbrăcat cu carne (Filipeni 2:6-7)

2. Viaţa ca  om a debutat cu întruparea şi s-a finalizat cu răstignirea (1 Timotei 3:16)

 

I. ÎNTRUPAREA

A. Istoric

1. Procedura întrupării (Luca 1:26-35; Matei 1:18-25; Galateni 4:4)

2. Afirmaţii atestate (Ioan 8:42; 16:27; Matei 3:16-18; 17:1-5; Ioan 12:27-29)

3. Erezii: profeţii, teologii false care neagă întruparea (1 Ioan 4:1-3)

B. Doctrinar

1. Necesitatea întrupării

                        a) angajamentul legământului divin – de la făgăduinţele patriarhilor la Noul Legământ (Romani                        15:8-9; Ieremia 31:31-34; Evrei 8:8-13; Ioan 1:17-18)

                        b) salvarea rasei „Adam” - trebuia cineva din afară (Psalmul 51:1-5), iar Dumnezeu nu putea murii                       (1 Ioan 3:5; 2 Corinteni 5:21)

                        c) împlinirea Legii şi a slujbelor Vechiului Testament (Zaharia 6:12-13; Matei 5:17-18)

                        d) distrugerea lui Satan şi a păcatului cu efectele lui (Evrei 2:14-15; 9:26; 1 Ioan 3:8)

2. Natura întrupării (teoria kenosis – a golirii, a dezbrăcării de Sine –  Filipeni 2:5-8)

                        a) şi-a asumat (a luat) trup – natură umană, renunţând la glorie (Ioan 17:4; 1:14)

                        b) s-a subordonat total Tatălui, neexercitându-şi prerogativele divine decât în ascultare şi potrivit cu scopul soteriologic (ispitirea şi rugăciunea dinaintea patimilor „Sale”

 

II. VIAŢA

A. Viaţa Fiului lui Dumnezeu

1. De la naştere la botez (Luca 2:39-52)

2. De la botez la răstignire (Matei, Marcu, Luca, Ioan)

B. Exemplul Fiului Omului („hupogramos” – a desena pentru a fi copiat -  1 Petru 2:21; 1 Corinteni 11:1; 1 Ioan 2:6)

1. Neprihănirea care biruie păcatul (ispitele) - imaginea celor doi Adami ispitiţi din exterior diferit de oamenii cu natură coruptă (Romani 8:3; 1 Corinteni 15:46-47; Iacov 1:13-14). A biruit în încercări şi ispite (Matei 4:1-11; 16:21-24; Luca 22:28; 23:35-37)

2. Caracterul divin dovedit de la gândire la înfăptuire (Matei 11:28-30; Evrei 4:14-16; Filipeni 2:5-8)

3. Experimentarea slujirii sfinte (Evrei 5:7; Ioan 6:15; 12:49-50; 17:4)

 

ÎNCHEIERE

1. Isus Hristos – dovada iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate (Osea 1:2; 3:1)

2. Isus Hristos –modelul lui  Dumnezeu  pentru umanitate (Efeseni 5:1-5, 10-14)