Lectia 02. Isus Hristos descoperit în Scripturi

INTRODUCERE

1. Scripturile au scopul prezentării lui Isus Hristos, în vederea realizării mântuirii (Ioan 5:39; Luca 24:44, 27)

2. Imaginea Lui este succesivă – în  Vechiul şi Noul Testament (1 Petru 1:10-13, 20-21)

 

I. ISUS HRISTOS ÎN SCRIPTURILE VECHIULUI TESTAMENT

A. Activitatea Lui înainte de întrupare

1. Poziţia şi lucrarea veşnică: creaţia şi administrarea universului (Coloseni 1:16-17; 1 Corinteni 8:6)

2. Implicarea în perioada Vechiului Testament - lucrări comune cu Tatăl I Corinteni 10:1-4; Exodul 3:2, 4;  Isaia 6:8)

B. Profeţii referitoare la natura şi lucrarea Sa

1. Fiul Omului, Fiul lui Dumnezeu (Isaia 7:14; Psalmul 2:7, 12)

2. Dumnezeu şi om (Psalmul 45:6; Ieremia 23:5-6; Genesa 22:18; 2 Samuel 7:12-14)

3. Mesia – Mântuitorul (Iov 9:33-34; 19:25-27; Isaia 40:1-3; 42:1-7; 49:6)

4. Împăratul lui Israel şi al Împărăţiei universale şi veşnice (Isaia 9:6-9; Daniel 2:44-45)

 

II. ISUS HRISTOS ÎN SCRIPTURILE NOULUI TESTAMENT

A. Activitatea desfăşurată pe pământ şi în ceruri

1. De la întrupare la înălţare (Evangheliile; Fapte 1:1-3)

2. După înălţare (Ioan 17:5; Fapte 2:32-36; 1 Corinteni 15:20-28)

B. Slujbele mesianice

1. Judecător – Rege: eliberatorul, conducătorul (Ioan 5:19-20; Apocalipsa 19:16)

2.  Profet – Cuvântul (Evrei 1:1-2; – revelaţia perfectă)

3. Preot – Mijlocitorul (Evrei 4:14-16; 7:25)

 

ÎNCHEIERE

1. Veşnicia trecută + Vechiul Testament (Evrei 1:1-3)

2. Noul Testament + veşnicia viitoare (Evrei 5:5-10)