Lectia 01. Persoana Domnului Isus

INTRODUCERE

1. Persoana lui Isus Hristos (Matei 16:13-16; 22:42)

2. Lucrarea lui Isus Hristos (Ioan 4:34; 17:4)

 

I. ISUS HRISTOS – FIUL LUI DUMNEZEU

A. Divinitatea lui Isus Hristos   (Coloseni 1:16-17)

1. Atribute divine: eternitatea - „Eu sunt” (Ioan 1:1-3; Apocalipsa 1:8, 11); sfinţenia perfectă: (Marcu 1:24; 1 Petru 2:22); dumnezeirea (Filipeni 2:5-7; Romani 5:9; 1 Ioan 5:20)

2. Poziţie şi afirmaţii - asociat veşnic cu Tatăl şi Duhul Sfânt (Ioan 16:13-15; Evrei 1:6-8; Ioan 10:30, 38; Matei 26:63-64)

B. Umanitatea lui Hristos

1. Viaţa normală: naştere, moarte, înviere (Genesa 3:15; Matei 1:18-23; Ioan 1:14; Luca 29:38; Evrei 2:9)

2. Rolul Său (substituirea cerea umanizare) şi declaraţiile Sale (Evrei 2:14-17; Ioan 1:30; 8:40; Ioan 10:24-25)

 

II. LUCRAREA DOMNULUI ISUS HRISTOS

A. Planul veşnic al Dumnezeirii

1. Creaţia este asociată planului salvării (Matei 25:34; Evrei 4:3; 1 Petru 1:20-21)

2. Realizarea cuprinde istoria biblică a umanităţii: Eden (Genesa) spre Eden (Apocalipsa), totul prin Dumnezeul – Om: Isus Hristos (vremea patriarhilor – Genesa 3:15; 26:3-5; Israelului – Deuteronom 4:5-8; 30:31, 35, 39; Bisericii – Efeseni 3:9-11)

B. Ispăşirea

1. Lucrarea lui Isus Hristos (Efeseni 1:4-12)

2. Responsabilitatea umană: pocăinţa de faptele moarte şi credinţa în Domnul Isus Hristos (Marcu 1:14-15; Evrei 6:1-2; Fapte 20:21)

 

ÎNCHEIERE

1. Această realitate oferă harul vieţii veşnice (Ioan 17:1-3)

2. Nerealizarea, ratarea acestui obiectiv aduce pierzarea veşnică (Ioan 3:16, 36)