Lectia 09. Alte discuții

INTRODUCERE

1. Domnul Hristos şi-a făcut timp nu doar pentru toate categoriile sociale, ci şi pentru indivizi particulari (femei, copii)

2. Fiecare om are nevoie de lumină şi sprijin sufletesc (pe lângă vindecare pentru trup din partea Domnului (Luca 4:18-19)

 

I. DISCUŢII CU FEMEILE (atât bărbatul cât şi femeia se regăsesc şi împlinesc prin El)

A. Femeile slujitoare

1. O parte permanentă şi necesară a lucrării Evangheliei (Luca 8:1-3; Matei 25:13; 27:55-56)

2. Domnul a fost sensibil la plâns (specific femeilor) şi a intervenit astfel:

                        a) realizând 2/3 învieri (Luca 7:12-14; Ioan 11:31-36; aproximativ Luca 8:52)

                        b) arătându-li-se (după înviere) şi vorbind cu ele, oferindu-le bucurie şi învrednicindu-le să ducă                       vestea bună (Matei 28:5-10; Ioan 20:11-18)

            c) vorbindu-le spre mângâiere şi luându-le apărarea (Luca 23:27-31; Matei 26:10-12)

3. Domnul le-a sfătuit, insuflat credinţă şi a „folosit” credinţa lor (Luca 10:38-42; Ioan 11:4, 21-27, 39-40)

B. Femeile păcătoase

1. Samariteanca (Ioan 4:9, 27 - 2 mirări); o femeie recuperată pentru Domnul şi lucrare (Ioan 4:28-29)

2. Femeia din casa fariseului, care a primit: iertare, mântuire şi  pace (Luca 7:36-50)

 

II. DISCUŢII CU BĂRBAŢII

A. În probleme materiale (economice)

1. Discuţii asupra birului roman – coexistenţa Roma – Ierusalim (Matei 22:15-22 )

2. Discuţia (răspunsul) asupra (despre) preocupările şi luptele pentru dobândirea legală sau ilegală a averii (Luca 12:13-34)

B. În probleme spirituale (teologice)

1. Discuţii cu învăţătorii Legii – interpretarea Legii (Luca 2:46-47; 10:25-37)

2. Discuţii cu membrii diferitelor grupări religioase – un fond fariseic şi unul penitent (Luca 7:39-47)  (Luca 20:27-40 – combaterea unei erezii prin însăşi nulitatea ei)

 

ÎNCHEIERE

1. Domnul a instaurat o religie a milei, a accesului liber la Dumnezeu, care vindecă întreaga fiinţă şi integrează orice om în comuniunea lui Dumnezeu (Ioan 1:1-7)

2. Domnul a dovedit că se implică în toate nevoile oamenilor (de la eliberarea de duhuri rele la înmulţirea pâinilor) dar nu s-a amestecat, n-a complicat Evanghelia (Adunarea) cu probleme economice şi politice. Sarcina noastră pe teme socio-economice este cel mult rezolvarea problemelor interne  (1 Corinteni 6:1-7; Romani 13:1-14)