Lectia 08. Discuții cu ucenici

INTRODUCERE

1. Aşa cum Domnul i-a chemat personal pe fiecare, aşa a fost nevoie pe parcurs de discuţii particulare, căci fiecare avea trăirea şi înţelegerea lui privată (Ioan 6:60-65)

2. Unii erau mai impulsivi, mai vorbăreţi (sangvinici), alţii mai tăcuţi (melancolici), de aceea unii apar mai frecvent, alţii de loc în discuţii particulare

 

I. PETRU (el locuia în Capernaum, ca ŞI Domnul Hristos – Matei 4:13; 8:5, 14)

A. Declaraţiile lui Petru

1. Declaraţia – dorinţă a ucenicului - să facă ce face Învăţătorul (Matei 14:25-31)

2. Declaraţia hristică şi apostolică – baza lucrării Noului Testament (Matei 16:16-18)

3. Declaraţiile gândurilor şi puterilor omeneşti (Matei 16:21-23; 26:33-35, 40-41)

4. Declaraţia bucuriei, extazului la părtăşiile slavei sfinte (Matei 17:1-4; Marcu 9:2-7)

5. Declaraţia fiscală (Matei 17:24-27)

6. Declaraţia credinţei (Ioan 6:68-69)

7. Declaraţia slujirii şi jertfei din iubire (Ioan 21:15-22)

B. Problemele lui Petru

1. Accese fireşti – neiertare şi răzbunare (Matei 18:21-22; Ioan 18:10-11)

2. Neînţelegeri doctrinare (Ioan 13:6-9)

3. Ispita cea mare, cu rădăcini vechi; deşi sesizat (Luca 22:31-34), Petru nu înţelege (Ioan 13:36-38) şi cade în ispită (Matei 26:69-75; Luca 22:54-62)

4. Educaţia reprimirii, ridicării: înştiinţat (Marcu 16:7), revenit (Luca 24:12), întâmpinat (Luca 24:34) şi reintegrat (Ioan 21)

 

II. ALŢII

A. Dintre cei 12

1. Ioan - discuţii foarte intime (Ioan 13:25)

2. Toma: ataşament, afectivitate (Ioan 11:16); lipsa siguranţei totale (Ioan 14:4-7; 20:24-29)

3. Filip -o încercare (Ioan 6:5-9); o lipsă de credinţă mai mare (Ioan 14:8-11)

4. Iuda, fiul lui Iacov - neînţelegerea unei idei din practică (Ioan 14:22-24)

5. Iuda Iscarioteanul -comentarii nesincere (Ioan 12:4-6); sfidare, păcat cu voia (Matei 26:23-25)

B. Alţi ucenici

1. Ucenicii lui Ioan - probleme doctrinare (Matei 9:14-15; 11:2-6)

2. Luca şi Cleopa - neînţelegerea derulării evenimentelor profetice (Luca 24:17-24)

 

ÎNCHEIERE

1. Petru – un mare apostol, plin de acţiuni dar cu probleme - un om chemat să fie apostol, nu un înger – (Luca 22:31-32; 1 Petru 1:3-9)

2. Fiecare a avut frământările lui, dar pentru cei ce rămân cu Domnul, toate îşi găsesc răspuns şi toţi pot deveni slujitori ce vor fi răsplătiţi în cer (Matei 19:27-29)