Lectia 06. Discuții în familia Mântuitorului

INTRODUCERE

1. Domnul Hristos s-a născut în „familia” Iosif şi Maria şi a avut cel puţin şase fraţi (Matei 13:55-56). A avut şi alte rudenii

2. Domnul a fost un subiect aprins în discuţii directe şi indirecte (Luca 2:34)

 

I. DISCUŢII INDIRECTE (despre El)

A. Despre naştere / întrupare

1. Discuţii între cer (îngeri, Tatăl) şi pământ (Iosif, Maria)

                         a) acceptarea căsătoriei şi traseul călătoriilor familiei (Matei 1:18-25, 24-25; 2:13-14, 19-21)

                         b) primirea „sarcinii” (Luca 1:26-38), confirmarea naşterii (Luca 2:10-20)

                         c) confirmările Tatălui (Matei 3:17; Luca 9:35; Ioan 12:28)

2. Discuţii interimare – inspirate de Duhul, pe baza Scripturilor (Luca 2:28-38)

B. Despre statutul Lui în familie

1. Neacceptarea necredinţei – între rude şi apropiaţi (Marcu 6:2-6; Luca 4:16, 21-24)

2. Afirmarea superiorităţii relaţiilor din noua familie a celor credincioşi Tatălui, în condiţia respingerii lumeşti (Matei 12:46-50; Marcu 3:21, 31-35; Luca 8:19-21)

 

II. DISCUŢI DIRECTE

A. Cu Maria şi fraţii Lui

1. Neînţelegerea comportamentului Lui (la 12 ani – Luca 2:41-50); La 30 ani -Ioan 2:3-6, 12)

2. Raporturi în supunere şi înţelepciune (Luca 2:51-52); în grijă (Ioan 19:25-27)

3. Probleme cauzate de probleme exterioare familiei, ce o divinizează (Ioan 7:3-9)

B. Cu rudeniile

1. Ioan Botezătorul (raporturi de lucrare – Matei 3:14-16; Ioan 29-31)

2. Familia Zebedei / Salome şi fiii lor (dorinţe omeneşti şi lucrări dumnezeieşti) – (Matei 20:20; 27:55-56)

 

ÎNCHEIERE

1. Domnul Isus Hristos a avut o viaţă de familie obişnuită şi probleme specifice uceniciei / slujirii lui Dumnezeu (excepţie: naşterea şi lucrarea ispăşitoare). A fost şi acceptat şi respins (Matei 13:57-58; 10:35-37; Luca 14:26; 18:29-30)

2. El a fost desăvârşit şi în raporturile cu familia, rudeniile, fiind un model pentru toţi credincioşii (Luca 7:19-23; Fapte 1:14)