Lecția 01. Înțeleptul

INTRODUCERE

1. Studiul are la bază cartea Proverbele lui Solomon – cel mai înţelept om dăruit de Dumnezeu (Proverbe 1:1; 1 Împăraţi 3:12)

2. Scopul studiului este scopul cărţii: cunoaşterea înţelepciunii şi trăirea ei practică (Proverbe 1:2-6)


I. CHEMAREA ÎNŢELEPCIUNII

A. De ce înţelepciune pentru înţelepţi?

1. Începutul înţelepciunii este o provocare pentru cel care vrea să înţeleagă şi să asculte (Proverbe 9:4, 6-12; 15:14; 17:16; 18:15)

2. Acceptă invitaţia înţelepciunii! (Proverbe 8:1-6; 9:1-2, 5)

3. Refuză chemarea nebuniei! (Proverbe 9:13-18; 4:14-15)

B. Pedagogia înţelepciunii (recepţia şi emisia cuvintelor minţii- Proverbe 18:4; 20:5)

1. Primeşte spiritul înţelepciunii şi starea de evlavie! (Proverbe 1:7, 23; 28:5)

2. Metode: învăţare, mustrare – predarea cunoştinţelor şi verificarea înscrierii lor teoretice şi practice (Proverbe 6:23; 19:20; 12:1)

Nebunul rămâne în universul lui, dar vai de el la necaz! (Proverbe 12:15; 15:21; 27:22; 1:25-29)


II. IMPORTANŢA ÎNŢELEPCIUNII

A. Un Dumnezeu înţelept (Romani 16:25)

1. Planul mântuirii (Proverbe 8:22-26; Efeseni 1:7-10; 3:11)

2. Planul creaţiei (Proverbe 8:27-31; 8:32-36)

B. Oameni înţelepţi

1. Înţeleptul e dependent de Dumnezeu (Proverbe 3:5-7; 23:26)

2. Superioritatea înţelepciunii – cea mai mare putere şi avere (Proverbe 21:22; 24:5, 10; 3:13-15)

3. Neprihănirea înţelepciunii (Proverbe 14:2; 23:23; 27:12; Iacov 3:13, 18; Psalmul 119; Luca 1:17)

Nebunul n-are explicaţie pentru univers, nici pentru existenţa sa !(Proverbe 14:6-8)


ÎNCHEIERE

1. Poftă bună şi companie plăcută la masa înţelepciunii! (Proverbe 14:14, 18; 28:4; 29:27)

2. Înţeleptul e vrednic să fie rege, nebunul nu poate sluji nici rob (Proverbe 1:9; 22:29; 26:6-7)