Lecția 08. Intrarea in Canaan

INTRODUCERE

1. Un drum parcurs – trecut şi un drum de parcurs – viitor (Eclesiastul 1:9-10; 1 Ioan 3:2)

2. Prin Iordan (Marea Moartă) şi Ierihon (loc în Canaan ce nu va fi rezidit – loc al demonilor căzuţi din poziţii cereşti)

 

I. SFÂRŞITUL PUSTIEI

A. A doua numărătoare (Numeri 26:1-2, 65; Deuteronom 2:14-16; Evrei 3:6, 14; 6:11-12)

1. După ispitele pustiei, în funcţie de legile primite (Romani 2:11-16)

2. După relaţia cu de cei de afară, prin amăgirea lumii (Romani 2:17-24; Numeri 25:16-18; Apocalipsa 2:13-14, 20)

B. A doua apă – Iordanul (un drum nou, după o noapte de odihnă - Iosua 3:1-4)

1. Pe drum după chivot şi preoţi - afirmaţiile Bibliei prin predicatori (Apocalipsa)

2. Trecerea poporului şi pietre de aducere aminte pentru urmaşi  (Iosua 4:1-7)

 

II. SCHIMBĂRI

A. Condiţii de viaţă

1. Hrană (Iosua 5:11-12; Matei 26:29; Apocalipsa 22:1-3)

2. Îmbrăcăminte (Iosua 5:15; Apocalipsa 19:6-9)

B. Oameni ( Moise / Iosua)

1. Moise – statutul limitat în timp (Deuteronom 3:23-29; 34:1-12)

2. Iosua – o imagine a omului nou – după Cuvânt şi plin de Duh (Iosua 1:1-2, 8; Numeri  27:18; Romani 8:9-11)

 

III. NOI ÎNCEPUTURI

A. Iscoadele – primii în Canaan

1. Rolul informaţiilor – profeţii biblice (Numeri 13:27-30; 14:24)

2. Încurajare, călăuzire (Iosua 1:6, 18; 2:1, 23-24; 14:7-11)

B. Prima cetate cucerită: Ierihonul

1. Izbânda la sunetul trâmbiţelor – judecata pentru cananiţi – victorie pentru evrei (Iosua 6:3-5); simbolul surpării mormintelor, răpirii (1 Tesaloniceni 4:15-17; 1 Corinteni 15:51-52; Isaia 26:19)

2. Cazuri: Acan afară; Rahav înăuntru (Iosua 7:16:25; 2:11-12; 6:25; Matei 21:31)

 

ÎNCHEIERE

1. Canaanul atât de dorit (la eliberare); era atât de departe şi totuşi era în faţa lor (Deuteronom 3:25, 28; Apocalipsa 22:17, 20)

2. Permanenţa vegherii (Deuteronom 4:1-4; Matei 24:42-51); începutul şi sfârşitul credinţei (1 Petru 1:3-9)