Lecția 06. Cele 10 Porunci

INTRODUCERE

1. Legea (cele zece porunci) scrisă de două ori de însuşi Dumnezeu şi rostită pe muntele Sinai (Deuteronom 9:10; 10:4; 5:22)

2. Legea morală reprezintă caracterul şi voia lui Dumnezeu (Romani 7:12; Psalmul 119:142; Ioan 17:17)

 

I. CELE 10 PORUNCI (Exodul 40:20)

A. Relaţia omului cu Dumnezeu

1. Unicitatea (Eu sunt), exclusivismul – monoteismul în cunoaştere, iubire, vorbire, faptă (Exodul 20:2-3; Deuteronom 4:35) 

2. Interzicerea oricăror forme idolatre (Exodul 20:4-6)

3. Respectul pentru Numele Domnului (Exodul 20:7)

4. Segmentarea muncii pentru activităţi sacre (Exodul 20:8-11; Deuteronom 5:15)

B. Relaţia omului cu aproapele

5. Instituirea ordinii şi armoniei familiale (Exodul 20:12)

6. Recunoaşterea dreptului la viaţă (Exodul 20:13)

7. Moralitatea în societate (Exodul 20:14)

8. Dreptul de proprietate (Exodul 20:15)

9. Transparenţa relaţiilor sociale (Exodul 20:16)

10. Stăpânirea de sine – înfrânarea poftelor (Exodul 20:17)

 

II. SPIRITUL LEGII

A. Perioada Vechiului Testament

1. Legea este măsura dreptăţii, binelui, adevărului contra păcatului (Romani 3:20; 7:7)

2. Legea este exercitarea autorităţii divine şi se respectă în frica de Domnul (Exodul 20:18-20; Deuteronom 33:2; Evrei 12:18-22; Apocalipsa 4:5-11)

3. Reglementări prin legea ceremonială, civilă (Evrei 9:1, 19-22)

B. Perioada Noului Testament

1. Isus Hristos şi Legea (Matei 5:17-18; Galateni 3:24); spiritualizare, împlinire, ispăşire (Psalmul 40:8; Ioan 14:15-16)

2. Împlinirea Legii veşnic valabilă (Psalmul 119:152, 160; Deuteronom 4:13; Romani 8:24); dorinţa de învăţare, aprofundare, păzire (Matei 5; Psalmul 119:4-5, 20, 40, 165; Ezra 7:10; Iacov 1:25)

 

ÎNCHEIERE 

1. Legea lui Dumnezeu (o poruncă – Adam – inocenţă, ascultare); 10 porunci – Moise – sfinţire – păcat); 2 porunci – Isus Hristos – iubirea pentru Dumnezeu şi aproapele (Genesa 2:17; Exodul 20; Marcu 12:28-31; Romani 13:8-10)

2. O Lege mare şi minunată dată spre fericirea omului (Matei 5: fericirile şi cele 10 porunci; Isaia 42:21; Psalmul 19:7-11; Deuteronom 4:8; 10:10-13)