Lecția 04-05. Ispitele pustiei

INTRODUCERE

1. Pustia a fost mare şi grozavă (Deuteronom 1:19), dar Dumnezeu a fost şi mai mare (Deuteronom 4:34-35)

2. Ispitele sunt provocate de Satan şi dacă omul nu le biruie, ele au ca scop răzvrătirea omului împotriva lui Dumnezeu (Psalmul 78:40-43; 1 Corinteni 10:5, 11, 13)

 

I. ISPITELE COMUNITĂŢII (singur „nu-i bine”, mai mulţi „e rău”)

A. Neînţelegerile (Exodul 24:19)

1. Pricini sau neînţelegerea gândului, limbajului (Exodul 18:13, 20, 26-26)

2. Păcate aferente (Evrei 21:18-19, 23; Leviticul 24:10-14)

3. Biruinţa:

a) judecata dreaptă (Deuteronom 1:16-17; 1 Corinteni 6:1-6)

            b) îngăduinţa, iertarea (1 Corinteni 6:7; Coloseni 3:13-14)

B. Răzvrătirea (Deuteronom 9:24)

1. Neacceptarea autorităţii; fără „frâu” (Exodul 32:25); democraţia prosperităţii (Numeri 16:1-3, 12-14; Psalmul 106:16; Numeri 14:12; 16:41)

2. Dezorganizarea (Numeri 2:2, 34 – steagul casei, seminţiei)

3. Biruinţa:

 a) acceptarea şi exercitarea autorităţii (Exodul 32:26-29)

             b) autentificarea divină (Numeri 16:5, 11; 17:2-5; 11:16-17)

 

II. ISPITELE UZURII (gherilele diavolului – Numeri 21:4-5)

A. Nevoi şi ispite frecvente

1. Popor (Numeri 11:6; 20:14-21; 21:4; Ezechiel 18:24)

2. Conducători (Numeri 20:10-13; Psalmul 73:1-28)

B. Biruinţa în timp – 40 ani (Deuteronom 8:2)

1. Vegherea – alergarea (Evrei 12:1-4, 12, 16)

2. Modele: Moise (Deuteronom 10:10-11); Iosif (Genesa 39)

 

III. ISPITELE MATERIALE

A. Condiţii de viaţă – moduri de încercare (Deuteronom 8:3)

1. Bogăţia – pentru păcătoşi este o îngăduinţă, iar pentru credincioşi un har (Genesa 3:19; 4:12; Deuteronom 8:17)

2. Întreţinerea necesară este o asigurare pentru credincioşi (Deuteronom 8:3; Neemia 9:15; Matei 6:25, 33-34; 1 Timotei 6:7-8)

3. Sărăcia – foametea (Deuteronom 2:7; Leviticul 26:26)

B. Ispitele poftelor fizice – dorinţele cărnii (Psalmul 106:15)

1. Pofta inopinată, selectivă – pretenţii schimbătoare (Psalmul 78:18; Numeri 11:1, 4, 6, 34)

2. Surplusul nefolositor – neîncrederea în Dumnezeu (Psalmul 78:19-22; Exodul 16:20; Matei 6:19-20; Apocalipsa 18:9, 17). Pustia nu-i Egiptul cu muncă şi mâncare din „belşug”, ci activitate la timp, plus timp subvenţionat de Domnul pentru slujire (Exodul 15:35; 16:22-24; Leviticul 25:21-22; Numeri 15:32-35; Deuteronom 32:10)

 

IV. ISPITELE SPIRITUALE

A. Idolatria (poruncile 1,2,3; cea mai mare ocară pentru Domnul - Neemia 9:18; Psalmul 106:19-21)

1. Zeii Egiptului – vechile influenţe spirituale (Exodul 32:1-4; Luca 11:24)

2. Idolii popoarelor din jur acceptaţi din plăcere, nu de frică – curvia spirituală şi fizică (Exodul 34:14-17; Numeri 25; Corinteni 7:1; Iacov 4:4-5)

B. Necredinţa (pierderea credinţei)

1. Baza credinţei – eliberarea – darea Legii (Deuteronom 1:30-31; Psalmul 78:4-8, 30-33)

2. Urmarea necredinţei (neîncrederii) – frica de cananiţii uriaşi (Numeri 13:27-28; 14:1-2, 11)

3. Cazul Caleb - inima curată păstrează credinţa (Iosua 14:7-8; Matei 5:8; 1 Timotei 1:5, 19; Proverbele 33:21; Psalmul 16; 2 Cronici 25)

 

ÎNCHEIERE

1. Încercarea cu iubire în iubire (Deuteronom 1:27; 7:8; 8:2, 5)

2. Cei ce păcătuiesc mor în timp (Deuteronom 2:14-15; Exodul 34:6-7)