Lecția 01. Robia

INTRODUCERE 

 

1. Istoria evreilor a trecut prin Egipt venind dinspre răsărit – Eden – reîntorcându-se în Canaan (simbolul noului Eden)

2. Un Gosen în Egipt (sclavia păcatului)

 

I. PROFEŢIE ŞI ISTORIE

A. Făgăduinţe şi legăminte

1. Canaanul a fost promis lui Avraam (Genesa 12:1; 13:14-15; 15:7-18); a fost şi el în Egipt (Genesa 12:10-20)

2. Iacov (Israel) şi Egiptul (Genesa 46:3-4; 48:21)

B. Istoria robiei

1. Date istorice: migrarea a fost înainte sau în timpul invaziei hycsoşilor,  robia după căderea lor, iar exodul aproximativ în perioada 1450 – 1250 î.Hr. (Exodul 1:8; 1 Împăraţi 6:1)

2. Explicaţii: omul este străin (peregrin) şi trudeşte pe pământul pe care păcătuieşte – starea fiilor lui Iacov (Genesa 42:21-22)

 

II. ROBIA EGIPTEANĂ

A. Prezentare

1. Rezultatul politicii egiptene – o influenţă spirituală puternică împotriva plecării din ţară (Exodul 1:9-10)

2. Muncă silnică – lagăre (Exodul 1:11, 13-14; 2:21)

3. Situaţia demografică (Exodul 1:7, 12, 15-22)

B. Caracteristici

1. Dumnezeu a anticipat şi controlat situaţia (Exodul 2:23-25; 3:7)

2. Libertatea şi prosperitatea sunt haruri, nu obligaţii divine (1 Timotei 2:1-2)

 

III. ELIBERAREA (utopie sau realitate?)

A. Imposibilitatea eliberării

1. Strigăte deznădăjduite (Exodul 2:23)

2. Eşecul lui Moise – încercări umane (Exodul 2:11-15; Faptele Apostolilor 7:22-25)

B. Intervenţia divină

1. Legământul şi rugăciunea evreilor – izvorul credinţei (Exodul 3:15-17; 2:23)

2. Trimiterea lui Moise (Exodul 3:8-10; 4:13; 5:1-23; 6:1; Psalmul 40:7-8)

 

ÎNCHEIERE 

1. Trăirea în Egipt cu dorul evadării – ori în viaţă, ori după moarte (Genesa 50:24-26)

2. Condiţia Egiptului (lumea) – gemete cu dorinţe  şi credinţă (2 Corinteni 5:2-5, 7; Evrei 11:6)