Lecția 27. Familia care așteaptă un copil

INTRODUCERE

1. Stări familiale - cu sau fără copii, întâi soţ şi soţie, apoi părinţi

2. Samson – copilul aşteptat în mod natural şi apoi sub făgăduinţa divină (Judecători    13:2-3)

 

I.  MANOAH (Danit din Ţorea – Judecători 13:2)

A. Manoah în aşteptarea copilului (o experienţă nouă)

1. Rugăciunea – cerere pentru edificare, pentru a fi învăţaţi, ascultată imediat     (Judecători 13:9-10)

2.  Înţelegerea  (Judecători 13:11-14), informare specifică pentru tată şi mamă . Cine este îngerul? (Judecători 13:17)

3.  Darul şi recunoştinţa (Judecători 13:15-17; 19:22). Prezenţa Domnului – între minune şi  teamă (Judecători 13:20-21)

B. Manoah – tată

1.  Necazuri (Judecători 14:2-5,10,19)

2.  Bucurii (Judecători 13;24-25)

 

II. SOŢIA LUI MANOAH (o femeie ce a aşteptat mult să fie mamă - Judecători 13:2)

A.  Prima arătare a îngerului (Judecători 13:3-7)

1.  Date generale (Judecători 13:3)

2. Date speciale: va fi închinat Domnului, va izbăvi pe Israel de filisteni (Judecători 13:4-5)

B. A doua arătare

1.  Procedura, aşteptarea (Judecători 13:9-11)

2.  Înţelegerea tripartită: Îngerul Domnului, soţul, soţia (Judecători 13:11-12)

C. Relaţia ei cu Manoah

1.  Comunicarea tuturor evenimentelor, angajamentelor (Numeri 30:6-8; Judecători 13:6-7)

2. Ea cedează soţului locul pentru încheierea înţelegerilor, ajutându-l (Judecători 13:10,23)

 

III. SAMSON (judecător 20 de ani - Judecători 16:31)

A. Greşelile lui Samson

1.  Metode nebiblice la căsătorie (Judecători 14:2-4,7) şi tovărăşii rele (Judecători 14:11,20; 16:1)

 2.  Greşeala capitală (Judecători 16:6-20)

B. Izbânzile lui Samson

1.  Izvorâte din chemarea specială (Judecători 15:14,18,19; 16:20-30)

2.  Principiul „lepădării în timp”, cu stări de revenire (Judecători 14:5-6; 19:16,20)

 

 

 

ÎNCHEIERE

1.  Soţii aceştia au procedat bine cu copilul mic, dar au acţionat greşit când el a fost mare (Judecători  13:8; 14:10)

2.  Samson - omul care a dorit împlinirea (izbăvirea) profeţită de Domnul, însă nu a lucrat după Legea Lui, ci a acţionat sub impulsul poftelor lui (Judecători 15:3; 16:28)