Lecția 26. Familia cu mulți copii

INTRODUCERE

1.  Familia lui Iacov: 13 copii, peste o sută de urmaşi (împreună cu nurorile şi nepoţii), o ţară (Israel)

2.  O  familie numeroasă cu multe probleme.

 

I. IACOV (Israel)

A. Relaţia lui cu Dumnezeu  (Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov - Exod 3:15)

1. Mesaje din partea lui Dumnezeu: deasupra  scării (Genesa 28:12-13), la baza scării 

     (Genesa 35:13):

a) cunoaşterea - convertirea (Genesa 28:13-15); promisiuni şi angajamente (Genesa 28:16-17; 20-22)

b) plecarea din Padan-Aram (Genesa 31:13)

c) binecuvântarea (Genesa 32:28)

d) sosirea în Canaan - reiterarea făgăduinţelor (Genesa 35:1, 9-12,14)

e) plecarea în Egipt (Genesa 46:2-4)

2.  Rugăciunea lui Iacov – altarele sale într-o lume idolatră (Genesa 33:20):

a) în noaptea binecuvântării (Genesa 32:9-12,26)

b) altarul cu familia (Genesa 35:7)

3. Iacov, profetul (Genesa 49:1-28; 48:19-21)

B. Relaţia lui cu oamenii (Genesa 32:28)

1. Căsătoria:

a) ascultarea de Dumnezeu – în ascultare de părinţi şi slujire (Genesa 28:1-2; 8-9; 29:18)

b) mesaje de călăuzire (Genesa 28:14)

c) poligamia (Geneza 29:27; Rahela – Geneza 30:5; Lea – Genesa 30:9)

2. Iacov şi soţiile sale:

a) aspecte comune: consiliul familial (Genesa 31:4-16), libertatea femeilor – numele copiilor (Genesa 29:32-35), excepţie – Genesa 35:18) 

b) ordinea iubirii (Genesa 33:1-3); Rahela apoi Lea (Genesa 29:2,30,20; 30:16; 49:31)

3.  Iacov la socri (Genesa 30:25-26,30):

a) întâi la rudenii (Genesa 29:11-14,21; 1 Timotei 5:2)

b) aspecte pozitive - legământ, mărturie (Genesa 31:44,52), simbria cu probleme şi binecuvântarea (Genesa 30:27; 31:1)

c) aspecte negative - polemica naşterilor (Genesa 31:1-2), plecarea neoficială (Genesa 31:20,21,27,31)

4. Iacov şi neamurile din jur (Genesa 29:4; 34:1,30)

5. Iacov şi Esau (Genesa 32:2-4; 33:8,15)

6. Iacov şi copiii:

a) a atribuit naşterile lui Dumnezeu (Genesa 29:31,35; 30:2,17, 22; 33:5)

b) a dat copiilor porunci până la moarte (Genesa 49:33), apoi binecuvântarea (Genesa 49:2-28; 50:16-17)

c) i-a condus la o închinare adevărată (Genesa35:2-5)

d) a avut multă durere şi necaz (Genesa 34:30; 37:35; 42:38; 43:14,28)

e) a avut parte de o înviorare finală (Genesa 45:27). Dorinţă bună pentru urmaşi (Genesa 45:15-18)

 

II. SOŢIILE

A. Lea (soţia pe care o ai, păstreaz-o!)

1. Femeia care suferă în iubire (Genesa 29:31-35) dar se luptă pentru soţ (Genesa 36:15   -16)

2. Femeia care şi-a găsit liniştea în rolul de mamă şi lauda Domnului (Genesa 29:35;    31:13)

B. Rahela(soţia iubită, iubeşte-o!)

1. Rahela cea frumoasă dar capricioasă şi idolatră (Genesa 30:1; 31:19,35)

2. Rahela la Betel - cea dreaptă (Genesa 35:2,4,16-18)

 

III. COPIII LUI IACOV  („oameni de treabă” – Geneza 42:11,31)

A. Dina

1. Dina -  ispita ieşirii în lume - ispita iubirii (Genesa 34:1-3)

2.  Sihem -  pericolul contopirii lui Israel cu cananiţii (Genesa 34:8-10,21:23)

B. Ruben

1. Pierderea întâietăţii datorită curviei (Genesa 35:22)

2. Răspunderea celui mai mare (Genesa 37:22, 29, 30)

C. Levi şi Simeon – recurgerea la forţă, o metodă firească (Genesa 34:7,25,26; 49:5-7)

D. Iuda ( liderul familiei - 1 Cronici 5:2; Genesa 46:28)

1. Înainte de pocăinţă: plecarea de acasă, prieteniile rele (Genesa 38:1-2; 12-20); vânzarea lui Iosif  (Genesa 37:26-28)

2. După pocăinţă: stop curvie, vânzare şi necaz la părinţi (Genesa 38:26; 44:18,33,34)

E. Fiii Bilhei şi Zilpei (Genesa 37:2,17-20)

F. Iosif– copilul de excepţie

1. Relaţia lui cu Dumnezeu (Genesa 39:2,21,23):

a) visurile, darul profetic, înţelepciunea (Genesa 37:6,7,9; 50:25)

b) trăirea sfântă (Genesa 39:9; 42:18)

c) activitatea şi binecuvântarea (Genesa 39:5,23)

2. Relaţia cu familia – iubirea (Genesa 45:1-2):

a) pocăinţa, ascultarea (Genesa 37:12); grija (Genesa 45:23; 47:12,29-31; 48:1-2)

b) fraţii – provocare spirituală (Genesa 40:24-25; 50:24-25); prevenirea răului (Genesa 37:2)

c) pentru toţi – un ghid spiritual (Genesa 37:9-10; 45:5-8): părtăşia la bine (Genesa 45:13-15)

3. Relaţia cu egiptenii (lumea):

a)  răutatea oamenilor şi vitregia vieţii (Genesa 39:19-20; 40:14-15,23)

b) activitatea, slujba pentru ţară (Genesa 41:38-39; 47:25-26)

c) prezentarea lui Dumnezeu (Genesa 40:8; 41:16,28)

4. Neprihănirea lui Iosif:

a) curăţia (Genesa 39:7-12)

b) bunătatea (Genesa 50:19-21)

c) credincioşia (Genesa 37:16,18; 50:4,5,21). Iosif – domnul fraţilor săi – prototip al lui Isus Hristos (Genesa 49:24-25)

 

 

 

ÎNCHEIERE

1.  Iacov a trăit 147 de ani (Genesa 47:9) şi a avut mesaje în momente speciale (Genesa 28:15; 48:15-16)

2.  Soţiile - mame, o suferinţă împletită cu împlinirea menirii (Rut 4:11)

3.  Fiii lui Iacov – întâi cu greşeli (Genesa 42:21-22), apoi uniţi şi „pocăiţi” (Genesa 46:7; 50:12)

4.  Iosif – copilul credincios care răscumpără familia - omul de sacrificiu (Genesa 45:7)