Lecția 24. Familia care păstrează credința

INTRODUCERE

1. Avraam, Isaac, Iacov – liderii familiilor. Avraam – a primit credinţa. Isaac – a păstrat, a păzit ceea ce a primit şi a transmis generaţiilor următoare (Galateni 3:6-9)

2. Isaac şi Rebeca, doi credincioşi obişnuiţi, totuşi mari credincioşi (Evrei 11:20)

 

I.  ISAAC 

A. Isaac – fiul lui Avraam – fiul lui Dumnezeu

1. Educaţia (Genesa 18:19; 26:5)

2. Experienţe (împreună cu  Avraam):

a) naşterea – o făgăduinţă exactă (Genesa 17:19,21)

b) jertfirea în ascultare – dovada credinţei (Genesa 22), o prefigurare a jertfei Fiului, prin darul Tatălui (Filipeni 2:8)

1. Mesaje divine (direct de la Domnul) în momente speciale - foamete, ostilităţi:

a) în Gherar: făgăduinţa Canaanului, atribuit lui şi urmaşilor lui (Genesa 26:1-6)

b) la Beer-Şeba: ocrotire, binecuvântare (Genesa 26:23-25)

2. Raporturile cu oamenii

a) Pizmuit, urât (Genesa 26:14,27)

b) Pace (Genesa 26:20-23), bună vecinătate (Genesa 26:26-33)

B. Isaac - soţul Rebecăi şi tatăl lui Esau şi al lui Iacov

1. Călăuzirea în căsătorie, prin Eleazar (Genesa 24:48,63). Aportul îngerilor familiei (Genesa 24:7):

a) poruncile concrete ale lui Avraam şi angajamentul tuturor (Genesa 24:3,6,9)

b) rugăciunea lui Eleazar: cerere (Genesa 24:12), mulţumire (Genesa 24:26, 27, 52)

c) evaluarea rezultatelor: iubire – Isaac, mângâiere – Rebeca (Genesa 24:66-67)

2. Viaţa lui de familie cu Rebeca -  între minciună şi iubire (Genesa 26:7-10):

a) încercarea credinţei în Dumnezeu şi căsătorie – Rebeca (Genesa 25:21)

b) lipsa comunicării ş a înţelegerii (Genesa 27:5), remediată ulterior (Genesa 27:46; 28:1)

3. Viaţa lui ca tată:

a) stări slabe - favoritisme (Genesa 25:28); lipsa călăuzirii - orbire (Genesa 27:1)

b) stări bune: transmiterea învăţăturii, a binecuvântării - altare (Genesa 26:25). Binecuvântarea (Genesa 27:1-4; 28:1-4)

 

II. REBECA

A. Fecioara Rebeca (Genesa 24:16)

1. O fată dintr-o familie bună (Genesa 24:25,31,32). O legătura bună cu părinţii (Genesa 24:28, 57).

2. Un caracter ales: bunătate şi dărnicie (24:16-19)

B. Femeia Rebeca

1. O femeie cu o bună călăuzire (Genesa 24:58; 27:8, 43)

2. Greşeli: dezbinare în familie (Genesa 25: 27, 28); în final legăturile se refac (Genesa 27:26)

 

ÎNCHEIERE

1. Isaac, omul bogat (Genesa 26:12-13) dar care se temea de Domnul (Genesa 31:53)

2. Rebeca, femeia în diferite momente ale vieţii (Genesa 27:46)

3. Copiii: Esau – copilul ce leapădă credinţa (Genesa 25:32,34); Iacov – păcătosul mântuit (Genesa 28:16-17)