Lecția 22. Familia de luptători

                                     

INTRODUCERE

1. Viaţa este cel mai mare adus pe altar: în război - Vechiul Testament; în prigoană - Noul Testament (Apocalipsa 12:7-11)

2. Istoria cuceririi Canaanului îi are în frunte pe biruitorii uriaşilor: Caleb (viteaz), Acsa, Otniel (puterea lui Dumnezeu), ... (Iosua 14:12, 15)

 

I. CALEB: FIUL LUI IEFUNE

A. Iscoada Caleb (reprezentantul seminţiei lui Iuda - Numeri 13:6)

1. Iniţiativa plină de credinţă (Numeri 13:30; 14:6-9)

2. Prietenia, colaborarea cu Iosua (Numeri 14:6,10)

3. Călăuzirea (însufleţirea) de către Duhul lui Dumnezeu (Numeri 14:24)

4. Împlinirea voinţei lui Dumnezeu — Calea Domnului (Iosua 14:8; Numeri 14:24)

B. Războinicul Caleb (40 - 85 de ani - Iosua 14:10)

1. Era om de iniţiativă (Iosua 14:8), în frunte sau în formaţie (Iosua 14:11)

2. A crezut Cuvântul profetic (Iosua 14:6)

3. Lupta bazat pe Dumnezeu (Numeri 14:8-9; Iosua 14:12)

4. Trăia cu Dumnezeu căci avea inima curată (Iosua 14:7-8; Luca 8:15)

C. Moştenirea lui Caleb (binecuvântarea - Iosua 14:13)

1. Un Hebron dar cu Anachimi (Iosua 15:13-14; 14:12)

2. Binecuvântarea urmaşilor - Otniel şi Acsa (Deuteronom 1:36; Iosua 14:9)

 

II. ACSA

A. Acsa, fiica lui Caleb

1. Fericiri moştenite prin părinţi (Iosua 14:9)

2. Fericiri păstrate prin ascultare (Judecători 1:12-13)

B. Acsa, soţia lui Otniel

1. Daruri de nuntă şi de căsătorie: soţia primarului, apoi a primului ministru (Judecători 1:14)

2. Relaţia cu soţul şi părinţii (Judecători 1:14-15)

 

III. OTNIEL (fiul lui Chenaz - Judecători 1:13)

A. Căsătoria (familia - probă eliminatorie în lucrare)

1. Lupta pentru o soţie deosebită (Judecători 1:13; nu 3:6)

2. Comunicarea şi înţelegerea în familie (Judecători 1:14-15)

3. Primirea binecuvântării — nevasta (Judecători 1:13). Izvoarele şi râurile ce le formează (Judecători 1:15)

 

 

 

 

B. Otniel judecător şi conducător militar în Israel

1. A slujit Domnului într-o vreme idolatră (Judecători 3:4-8)

2. Un om pus în slujbă de Dumnezeu prin Duhul (Judecători 3:9-10)

3. Un judecător cu trei mâini (Judecători 3:10). A obţinut pace afară şi odihnă în ţară (Judecători 3:11)

 

ÎNCHEIERE

1. Oameni de încredere în vremuri de criză şi război (Numeri 13:30; Judecători 3:9)

2. Împletirea domeniilor vieţii: trăire, slujire, familie (Judecători 1:12-13)