Lecția 20. Familia Mântuitorului

INTRODUCERE

1.  Iosif şi Maria - familia în care a trăit Mântuitorul Isus şi totodată familia care a crescut copii mântuiţi - fraţii şi surorile Lui

2.  Iosif şi Maria din seminţia lui Iuda (Matei 1:11-16), din Betleem (Luca 2:4-5)

 

II. IOSIF

A. Relaţia lui cu Dumnezeu

1. Om neprihănit (Matei 1:19)

2. Călăuzit de Dumnezeu în diferite momente ale vieţii: căsătorie (Matei 1:20), naşterea copiilor (Matei 1:20-21), călătoriile pământeşti (Matei 2:13,19,20,22,). Omul care a ascultat în toate (Matei 1:24)

3. Respectarea Legii şi rânduielilor de la Templu (Luca 2:21-24,41,42)

B. Căsătoria şi viaţa lui de familie

1. Logodna - curăţia sufletului şi trupului (Matei 1:18)

2. Căsătoria se face în deplină încredinţare! „Nu te teme” (Matei 1:18-20)

3. Comportamentul soţului neprihănit: gândeşte adânc, păstrează secretul, produce şi protejează o imagine publică bună (Matei 1:19), trăieşte în înfrânare (Matei 1:25), întreţine material şi financiar familia (Matei 13:55), are grijă de soţie şi de copii (Matei 2:13)

4. Iosif — bărbatul Mariei (Matei 1:16). Dovezi: aşa se ştia (Luca 3:23), era o familie normală (Matei 13:55-57), ceilalţi copii apar mai târziu (Ioan 7; Matei 12:13), la praznic când copilul Isus avea 12 ani, ceilalţi copii nu sunt menţionaţi, deci erau mai mici (Luca 2:42-44)

 

II. MARIA

A. Fecioara Maria

1. Calităţile ei sfinte: era o fecioară smerită (Luca 1:27,48,51,52; 1 Corinteni 7:34), cunoştea Scripturile şi aştepta împlinirea lor (Luca 1:54-55), trăia o viaţă de închinare şi laudă (Luca 1:46-55)

2. Legătura ei cu cei sfinţi (neprihăniţi): Iosif, Elisaveta (Luca 1:39-40,56)

3. Frământările, necazurile şi fericirea Mariei (Luca 1:29; 2:5-6)

B. Maria — soţie şi mamă a cel puţin şapte copii

1. Naşterea copiilor: „Vei rămânea însărcinată” (Luca 1:28-31; Genesa 4:1; 29:31,35; Judecători 13:3; Matei 1:20-21; Ioan 16:21)

2. Greutăţile unei mame de la Betleem în Egipt şi până la Golgota (Ioan 19:25)

3. Copiii — o binecuvântare (Luca 1:28). Simeon i-a binecuvântat (Luca 2:34). Daruri pentru copii (Matei 2:11).

Finalul dovedeşte o lucrare: Isus — Mântuitor, Iacov – apostol; Iuda, Iosif, Simeon , buni credincioşi

 

 

 

III. COPII

A. Băiatul Isus

1. Modelul ideal: ascultare (Luca 2:51), creştere (Luca 2:52), plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor - cu atât mai mult părinţilor (Luca 2:52) şi potrivit cu chemarea Lui, era plin de har şi înţelepciune (Luca 2:40)

2. Rolul părinţilor, potrivit chemării copilului (Luca 2:19,33,35,49,50)

B. Ceilalţi copii

1. Fiecare copil are chemarea lui (vezi binecuvântarea dată de Iacov în Genesa 49)

2. In adolescenţă nu au crezut în Isus, erau lumeşti (Ioan 7:2-8), ulterior toţi au fost convertiţi (Fapte 1:14)

 

ÎNCHEIERE

1. Iosif şi Maria (Matei 1:24), „a făcut cum îi poruncise” (Luca 1:38) „Facă-mi-se după cuvintele Tale”. „Iată roaba (robul) Domnului” 

2. „Cântarea Mariei” (Luca 1:46-55). Dacă vrei! Dumnezeu te sprijineşte în lucrarea de familie şi te răsplăteşte (Luca 1:48-49)