Lecția 18-19. Familia care slujește Domnului

INTRODUCERE

1. Iosua — Mare general şi conducător al poporului Israel, dar şi un conducător al familiei (Iosua 24:1-15)

2. Familia sa, ascunsă, dar la locul ei (unii ies în evidenţă la bine, alţii la rău). Uneori, ajutorul e dat din umbră, iar rezultatele (produsul familiei) sunt rodul muncii colective (Proverbe 31:10,12,23; 1 Împăraţi 21:25)

 

I. IOSUA ŞI ISRAEL

A. Formarea lui Iosua ca slujitor (omul care se scoală dis de dimineaţă — Iosua 3:1; 7:16; 8:10)

1. Prima menţiune — prima experienţă întreită în armată (Exod 17:9,13). Rugăciune (Exod 17:9-12). Profeţie (Exod 17:14)

2. Iosua — slujitorul lui Moise (Exod 24:13). Prezent pe munte (Exod 32:17). La cort (Exod 33:11)

3. Iosua şi Caleb, urmând calea Domnului (Numeri 13:30; 14:6-10; 32:12,24)

4. Creşterea şi maturizarea lui (Exod 32:17; Numeri 13:16; 27:18; Deuteronom 1:37-38)

B. Instalarea lui Iosua în slujba de conducător în Israel

1. Iosua — părtaş la slujbă cu Moise (Numeri 27:15,17):

a) Moise şi Iosua în particular (Deuteronom 3:21,22,28,29)

b) Moise, Iosua şi poporul în public (Numeri 27:19-20; Deuteronom 31:7-8)

2. Actul desemnării oficiale în slujbă (Numeri 27:18)

a) alegerea multiplă (Numeri 27:21)

b) actul punerii mâinilor (Numeri 27:18,23); efectul (Deuteronom 34:9)

3. Preluarea prerogativelor (retragerea lui Moise). De aici, Domnul vorbeşte direct cu Iosua. El respectă ordinea autorităţii     (Deuteronom 1:8; 31:23; Iosua 1:1)

4. Iosua primeşte parametrii lucrării sale (Iosua 1:2-4); procedura (Iosua 1:5); sarcini personale (Iosua 1:8); concluzii (Iosua 1:9)

C. Iosua — conducător în Israel, alături de Eleazar (Iosua 19:51)

1. Iosua, conducător militar; iscoadele la Ierihon (Iosua 2:1,23-24; Numeri 13:14). Cucerirea Canaanului (Iosua 11:18-20,23)

2. Iosua, conducător politic; motivarea poporului în acţiuni (Iosua 1:11-15). Poporul ascultă fără echivoc (Iosua 1:16-18). Legea cu judecata pentru neascultare – cazul „Acan” (Iosua 7:15,24,25)

3. Legătura conducătorului cu Domnul; mesaje pentru: mană (Iosua 5:9-12), circumcizie (Iosua 5:2), război (Iosua 5:13-15)

4. Viaţa de rugăciune a conducătorului (Iosua 7:6-9). Caz: Acan (Iosua 10:12-14); soarele şi luna în ascultare de Cuvânt (Iosua 1:8); Ebal şi Garizim (Iosua 8:30-35)

5. Colaborarea şi armonia în Israel (Iosua 3:1,6); împărţirea administrativă (Iosua 18:3-10). Seminţiile de peste Iordan (Iosua 22:2-8). A acţionat cu dreptate pentru toţi: Caleb (Iosua 14:6-15). Efraim (Iosua 17:14-18; 19:49-51; 14:1-5)

 

 

 

 

II. IOSUA ŞI FAMILIA SA

A. Iosua — model de conducător al familiei (1 Timotei 5:8,13,14)

1. Familia — celula de bază a societăţii pe pământ (Genesa 2:24; 7:1; 18:19)

2. De ce n-a lăsat Iosua urmaş? (Nu există condamnare biblică); Poziţia lui Eleazar (Numeri 27:21; Iosua 19:51). Fineas (Judecători 20:27-28; 1:1-2)

3. Iosua raportează totul asupra familiei. „Voi şi părinţii voştri” după modelul „Eu şi casa mea” (Iosua 24:2;6,14,15)

4. Israelul — pe familii în prim plan, fără să renunţe la centralizarea prin leviţi şi preoţi – cort (1 Samuel 8:9). El predă slujba căpeteniilor familiilor (Iosua 23:2-16; 24:15-25). Libertatea responsabilă pe familii, colectiv sau individual (Iosua 24:31; Judecători 2:6-7,10)

 S-a slujit lui Iehova atât timp cât au fost părinţii credincioşi, care cunoşteau pe Domnul

B. Familia lui Iosua (soţia şi copiii)

1. La bătrâneţe, după o viaţă de slujbă, şi-a păstrat familia în slujba Domnului (Iosua 24:15)

2. Iosua, primul model în casa lui - dedicare pentru casă. Vom sluji Domnului! - dedicare pentru Domnul (Deuteronom 6:9)

3. L-au ajutat şi susţinut în slujbă (în tăcere, un sprijin uriaş după modelul îngerilor, invizibili)

 

ÎNCHEIERE

1. Iosua a trăit 110 ani (Iosua 23:14). Domnul l-a crescut spre plinătate (Iosua 3:7; 6:27; 11:15 - secretul). Apoi a primit odihna (Iosua 23:1). Aşa a murit „robul Domnului” (Judecători 2:8)

2. Modelul slujirii  lui Iosua:

a)acum…slujiţi cu scumpătate” (Iosua 24:14)

b) indiferent de ce fac alţii, „Eu şi casa mea ...” (Iosua 24:15)