Lecția 16. Familia primitoare de oaspeți

INTRODUCERE

1. O familie din Sunem (Israel) fără nume, dar cu renume

2. Condiţii pentru primirea de oaspeţi: stare materială (2 Împăraţi 4:8), cazier curat (2 Împăraţi 4:13)

3. Cerinţă obligatorie pentru lucrători (1 Timotei 3:2; Tit 1:8). Recomandare generală (Evrei 13:2)

 

I. BĂRBATUL

A. Aportul său la primirea de oaspeţi

1. Acceptarea voluntară (2 Împăraţi 4:9-11)

2. Munca şi dărnicia (2 Împăraţi 4:10,18)

3. Slujirea la timp şi în timp (2 Împăraţi 4:10-11; 4:18). Omul care acceptă să muncească pentru lucrarea lui Dumnezeu fără pretenţii (1 Petru 4:9)

B. Colaborarea cu soţia

1. Bărbatul -  capul familiei (2 Împăraţi 4:9); „Te rog” cu libertate de mişcare (2 Împăraţi 4:23)

2. Sarcini complementare în familie: „Să facem” (2 Împăraţi 4:10). „Du-l la mama sa” (2 Împăraţi 4:19)

 

II. FEMEIA

A. Lucrarea proprie

1. A avut iniţiativa din dorinţa profundă de slujire, dar ambii trebuie să fie de acord (2 Împăraţi 4:8-9). Ea a stăruit de Elisei, căci lucrătorii lui Dumnezeu nu sunt nici cerşetori, nici profitori

2. A făcut partea ei (hrană, curăţenie, etc.) în mod regulat şi progresiv (2 Împăraţi 4:8-11)

3. Era conştientă de lucrare şi lucrători - „ştiu” (2 Împăraţi 4:9):

            a) primirea sfinţilor lui Dumnezeu (Genesa 18:3-4)

            b) primirea fără să ştii, din călăuzire şi dorinţa de slujire (Evrei 13:2; Genesa 19:2)

            c) respingerea celor „fără Dumnezeu” (2 Ioan 1:10-11)

B. Viaţa femeii primitoare de oaspeţi

1. Răsplata ei (Luca 7:4-5)

a) copilul a înviat în „camera de sus” (4:13-17,28)

b) toate veniturile în timp de foamete (2 Împăraţi 8:1-6)

c) răsplata veşnică (Matei 25; Luca 16; Iacov 2:13)

2. Ascultrea şi  încrederea în Elisei (2 Împăraţi 4:9,26,30); închinarea (2 Împăraţi  4:27,37; 8:1-2)

3. Încercările şi izbăvirile ei (2 Împăraţi 4:20; 8:1)

 

ÎNCHEIERE

1. Necesitatea şi valoarea familiilor primitoare de oaspeţi pentru lucrarea de misiune (Matei 10:40-42)

2. Schimbul spiritual şi material (2 Împăraţi 4:13-16; Galateni 6:6; 1 Corinteni 9:11; Romani 15:27)

3.Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi”. Lasă-te vizitat şi vizitează (Evrei 13:2-3)