Lecția 14-15. Familia la Cortul Întâlnirii

INTRODUCERE

1. Elcana (Dumnezeu este creatorul), fiul lui Ieroham, era un levit din neamul lui Chehat (I Cronici 6:22-23)

2. Ana (binecuvântare, îndurare, har), mama lui Samuel, a rămas cunoscută pentru rugăciunea şi cântarea ei

3. Samuel (Dumnezeu a ascultat) a locuit de copil în Templul Domnului. El a fost rodul unei familii menţionate în Biblie doar în legătură cu Cortul Întâlnirii

 

I. ELCANA  (din Ramataim-Ţofim, în muntele lui Efraim)

A. Elcana la Cortul Întâlnirii

1. Elcana avea o prezenţă regulată la casa Domnului (I Samuel 1:3,7,21; 2:19; Exodul 23:14-19; Deuteronom 16:16)

2. El şi-a condus întreaga familie la Cortul Întâlnirii (I Samuel 1:4,21; Genesa 35:2-3; Exodul 10:9-11)

3. Închinarea era motivul principal al prezenţei lor la Cortul din Silo (I Samuel 1:3,19,28; Luca 18:10-14)

4. Jertfele erau obligatorii pentru prezenţa în faţa Domnului (I Samuel 1:4,25; 2:19; Deuteronom 16:10,16-17)

Fericire de cei ce locuiesc în Casa Domnului (Psalmul 84:4; 27:4; 65:4; Efeseni 2:19)

B. Elcana şi familia sa

1. Relaţia cu Penina şi copiii ei: îi conducea la Cortul Întâlnirii (I Samuel 1:2-4); rezolva conflictele şi necazurile care apăreau când Penina o înţepa pe Ana (I Samuel 1:8). El avea părtăşie lărgită cu poporul Domnului (Deuteronom 12:5-7,18; 16:11; Leviticul 23:40-43)

2. Relaţia cu Ana: iubire (I Samuel 1:5; Genesa 43:34), mângâiere (I Samuel 1:8,18)

3. Relaţia cu copiii: acord comun în a-i închina Domnului, cu rugăciunea ca El să-i primească (I Samuel 1:22-23)

 

II. ANA  (între Rama - I Samuel 2:11 şi Silo - Iosua 18:1)

A. Relaţia Anei cu Dumnezeu

1. Ana se ruga în orice vreme (Psalmul 32:6), cu toată familia (I Samuel 1:19) sau individual (I Samuel 1:10). Ea „îşi vărsa sufletul înaintea Domnului” cu lacrimi (I Samuel 1:15-16) într-o rugăminte prelungită (I Samuel 1:12). Ana se ruga în şoaptă (I Samuel 1:13) sau cu strigăte (I Samuel 2:1). După rugăciune s-a înviorat (I Samuel 1:18; Filipeni 4:6-7)

2. Juruinţa (I Samuel 1:11,22,26-28). Legea juruinţelor (Deuteronom 23:21-23; Eclesiastul 5:4-6; Matei 5:37)

3. Ana îi respecta pe slujitorii Domnului (I Samuel 1:15,26,28)

4. Cântarea – rugăciunea – profeţia Anei (I Samuel 2:1-10)

B. Relaţia Anei cu familia

1. Ispite din partea Peninei (I Samuel 1:6-7).

2. Iubire din partea soţului.

3. Viziunea asupra copiilor (I Samuel 1:11,27-28; Proverbe 31:2)

4. Grija faţă de creşterea copiilor (I Samuel 2:19; Estera 2:11; I Samuel 2:21,26)

 

III. SAMUEL  (ultimul judecător în Israel - I Samuel 7:15; 25:21)

A. Chemarea în slujbă

1. Până la chemare, Samuel a slujit la Templul Domnului, fiind plăcut Domnului şi oamenilor (I Samuel 2:26; 3:1)

2. Chemarea din partea Domnului (I Samuel 3:4,6,8,10-15)

3. După chemare, tot Israelul a cunoscut că Domnul îl pusese pe Samuel prooroc al Său, căci Domnul nu înceta să lucreze prin el (I Samuel 3:20-21; 4:1)

B. Samuel – prooroc

1. Mesaje pentru viaţa şi lucrarea lui în Israel:

a) primul mesaj (I Samuel 3:11-14)

b) permanent la îndemâna Domnului (I Samuel 9:15-17; 15:10,16; 16:1)

2. Mesaje pentru diferite situaţii sau pentru oameni (I Samuel 9:6,19-20)

3. Caracteristici ale profeţiilor sale:

a) împlinirea totală şi exactă (I Samuel 9:6; 3:19)

b) informarea corectă a subiecţilor (I Samuel 3:18; 8:10; 9:27)

c) descoperiri însoţite de semne (I Samuel 10:2,6-7)

C. Samuel – judecător(preoţii - (Numeri 18:7 şi leviţii - I Cronici 23:2-5, aveau însărcinări diferite în Israel)

1. Samuel – lider natural (I Samuel 4:1; 7:3-6). Alte tipuri de lideri: liderii numiţi de Dumnezeu – Iehu; lideri numiţi de oameni – Iş-Boşet; lideri aleşi în mod democratic – cei şapte diaconi

2. El a rămas la Cortul Întâlnirii cu sau fără chivot, circa 35-40 de ani (I Samuel 3:3; 7:21)

3. Samuel acceptă slujirea cu condiţia ca poporul să se întoarcă la Domnul (I Samuel 7:3-6,13-14)

4. Calităţile sale de judecător (I Samuel 7:16-17): dreptate, corectitudine (I Samuel 10:8; 12:3-59). Cuvântul său era cuvânt în proorocie şi în judecată (I Samuel 13:11-15; 15:33-34); dragoste, bunătate (I Samuel 15:11; 16:1)

5. Predarea slujbei (I Samuel 8:7; Matei 10:40):

a) fiilor lui (I Samuel 8:2)

b) lui Saul (I Samuel 10:17,19-21; 11:14; 12:17-18,20-25)

c) lui David (I Samuel 16:6-12; 19:18)

D. Samuel, un mare mijlocitor, om al rugăciunii (Ieremia 15:1)

1. Născut şi crescut cu rugăciune (Ana + anii de tăcere). Altarul de la Rama (I Samuel 7:17)

2. El s-a oferit să se roage pentru popor (I Samuel 7:5) şi i s-a cerut să o facă (I Samuel 7:8-9; 12:19.

3. Orice problemă era tratată cu rugăciune (I Samuel 8:6-7). A respinge omul lui Dumnezeu înseamnă a-L respinge pe Dumnezeu. Samuel considera un păcat „a nu te ruga” (I Samuel 12:23)

 

ÎNCHEIERE

1. Elcana era un levit conştiincios în aducerea jertfelor şi prezent la Cortul Întâlnirii cu toată casa lui (I Samuel 1:21)

2. Ana a fost femeia care, prin rugăciunea de la Cort, a ajuns să se bucure şi, împreună cu soţul, să dea Israelului, unul din cei mai mari oameni

3. Samuel a fost un mare prooroc, judecător şi mijlocitor (I Samuel 12:2-4)