Lecția 03 și 04. Păcatele trupului

INTRODUCERE

1. Preacurvia - moicheia (lb. greacă) - relaţii sexuale ale unei persoane căsătorite cu altcineva decât partenerul legal; relaţii nelegitime

2. Curvia -  porneia (lb. greacă) -  comportament şi relaţii imorale, plăcere pentru imagini şi scrieri pornografice, adulter, corupţie sexuală, prostituţie

3. Necurăţia -  akatharsia (lb. greacă)  - păcate sexuale, fapte rele, vicii, incluzând gânduri şi pofte ale inimii, pervertirea personalităţii, murdărie fizică şi materială

4. Desfrânarea -  aselgeia (lb. greacă) - senzualitate, urmărirea unor pasiuni până la limita la care nu mai există ruşine şi decenţă publică, pofta rea, fapte de ruşine; Starea de a fi gata de a te deda la orice plăcere, încetarea consideraţiei pentru sentimentele altora, pierderea respectului de sine.

5. Alţi termeni: fără dragoste firească (Romani 1); malahi, sodomiţi (I Corinteni 6); stricaţi (Efeseni 5); neînfrânaţi (II Timotei 3); pofte, desfrânări (I Petru 4); trăiesc după pofte (Iuda)

 

I. PREZENTARE

A. Etapele decăderii (la nivel de individ)

1. Păcatul la nivelul gândirii / inimii (Matei 15:19)

     a) acţiunea privirii asupra femeilor, imaginilor, scrierilor (Iov 31:1; Matei 5:27-28)

     b) prezenţa şi staţionarea în zone de ispită (Proverbe 7:7-8, 24-25; 6:25; Genesa 34:1-2; Judecătorii 14:1)

2. La nivel fizic preliminar -  aprinderea poftei (1 Tesaloniceni 4:3-5; Proverbe 6:27-28)

     a) vorbirea (Proverbe 5:3-4; 6:24; 7:5, 11, 21)

     b) îmbrăcămintea (Proverbe 7:10; 1 Petru 3:3-5)

     c) plimbările (Proverbe 5:5-8-11; 6:29; 7:8-9 - seara, 11-12, 22-27)

     d) îmbrăţişări, sărutări, atingeri ale trupului (Proverbe 5:20; 7:13; Matei 5:29-30)

      e) prezenţa în locaţii imorale – întâlniri la „temple” păgâne (Exodul 34:16); în case „străine” (Proverbe 7:18-20; Ieremia 5:7)

3. La nivelul săvârşirii faptei imorale de curvie: o groapă adâncă, strâmtă (Proverbe 23:27)

      a) relaţii sexuale nelegitime cu persoane de sex opus (Deuteronomulul 22:13-21; Evrei 13:4; Osea 4:12‑14; Romani 6:19)

      b) relaţii sexuale nelegitime cu persoane de acelaşi sex şi alte perversiuni (Romani 1:24-27; 1 Petru 4:3-4; Proverbe 28:7; Efeseni 4:19)

     c) relaţii sexuale cu animale – „o mare mişelie” (Leviticulul 18:23; 20:16)

B. Stări şi fapte (Marcu 8:38 - la nivel de societate, de grup)

1. Interzicere sau liberalizare - legislaţie, concept, principii (Leviticul 19:29 - pentru părinţi); 1 Corinteni 5:11 - pentru Biserică); (Deuteronomul 23:17 - pentru autorităţi)

2. Pricini de curvie: o cursă (Proverbe 6:26; Apocalipsa 2:14-20); asocierea cu proorocia şi templele păgâne (Amos 7:17);  pedeapsă (Proverbe 22:14); slujitori necuraţi (Iuda 4, II Petru 2:18);  neîmpliniri în familie  (Matei 5:32);  absenţa căsătoriei - pentru despărţiţi şi tineri văduvi (ICorinteni 7:2-5, 8-11)

3. Necurăţie (Ezechiel 18:6; Iacov 1:21; Leviticulul 15:31; 18:19; 22:3)

4. Desfrâu în masă  (Osea 4:14; Ezechiel 22:9; Luca 15:30; 2 Petru 2:10; Tit 1:15; Efeseni 4:19, Romani 13:13)

 

 

II.  EXEMPLE BIBLICE

A. Exemple negative (căderi în ispită)

1. Lot şi fetele lui  - incest (Genesa 19:30-36)

2. Esau  - preacurvie, desfrânare (Evrei 12:16; Genesa 26:24-35; 28: 8,9)

3. Sihem şi Dina - curvie (Genesa 34:1-2, 31)

4. Iuda şi Tamar - preacurvie şi necurăţie (Genesa 38:14-21; STOP – Genesa 38:26)

5. Ruben  - imoralitate şi pedeapsă (Genesa 35:22; 1 Cronici 5:1; 1 Corinteni 5:1: 2 Corinteni 12:21)

6. Samson  - „slăbiciunea” celui tare (Judecători 16:1; 16:4; Isaia 1:21)

7. Fiii lui Eli – imoralitate în slujba Domnului (1 Samuel 2:22; Proverbe 29:3; 6:26)

8. Cele două curve  - toleraranţa lui Solomon (I Împăraţi 3:16; Eclesiastul 2: 8,10; I Împăraţi 11:1-4)

9. Fiii lui Israel în pustie – atenţie la invitaţii (Numeri 25)

10. Sodoma – păcatul în ultima fază (Iuda 1:7; Genesa 19:5)

11. Rahav  - de la curvie la credinţă (Iosua 2:1; 6:17,22,25; Evrei 11:31; Iacov 2:25)

12.  David  - un păcat ce „doare”(II Samuel 11:2-4)

B. Exemple pozitive (ispite învinse)

1. Abimelec- inima curată (Genesa 20:2-17)

2. Iosif – puritatea (Genesa 39:7-12; II Timotei 2:22; I Corinteni 6:12-20)

3. Rebeca  - fecioria (Genesa 24:16)

4.  Maria – sfinţenia (Matei 1:18)

5. Timotei - evlavia (Fapte 16:1-3; I Corinteni 4:17)

 

ÎNCHEIERE

1. Feriţi-vă (fugiţi) de curvie - orice alt păcat este afară din trup (I Corintei 6:18; I Tesaloniceni 4:3-5,7; I Corinteni 6:13). Trupul este pentru Domnul, pentru neprihănire (Romani 6:19; 15:20)

2. Porunca a 7-a - moartea, totuşi în Ioan 8:11 Domnul Isus mai dă o şansă: „să nu mai faci”. Astfel, curvarii pot ajunge în rai (Matei 21:31-32), altfel rămîn sub pedeapsă (Apocalipsa 22:15; Proverbe 5:23)

3. La astfel de făgăduinţe, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului  (II Corinteni 7:1) şi să fim sfinţi (Matei 5:8)