Lecția 01. Introducere

INTRODUCERE

1. Familia este comunitatea umană cea mai intimă în care trăiesc oamenii. Există familii în sens larg şi în sens restrâns (Genesa 42:33; 46:27)

2. Vom analiza personajele biblice grupate pe familii (I Timotei 5:8), observându-le şi în viaţa extra familială (II Timotei 2:24-26; Tit 2:3-8)

 

I. BIBLIA – STATUTUL FAMILIEI

A. Reglementări între om şi Dumnezeu (Exodul 20:1-11)

1. În „inimă”: credinţă, iubire (Deuteronom 30:16), închinare (Matei 4:10)

2. În exterior: mărturisire (Romani 10:9), slujire (Deuteronom 10:12)

B. Reglementări între oameni(Exodul 20:12-17)

1. În cadrul familiei: soţ – iubire (Efeseni 5:25), soţie – supunere (Efeseni 5:22), copii – ascultare (Efeseni 6:1), părinţi – educaţie (Efeseni 6:4)

2. În cadrul Bisericii: dragoste (I Tesaloniceni 4:9), colaborare în lucrare (I Petru 5:2)

3. În cadrul societăţii: iubire de oameni (II Petru 1:7), mărturisirea Cuvântului (Marcu 16:15)

 

II. FAMILII DIN BIBLIE (Efeseni 3:15; Ieremia 2:4; 3:14)

A. Familii credincioase (Proverbe 3:33b)

1. Păstrarea rânduielii (I Petru 3:7), convieţuire în dragoste (I Petru 4:8), îngăduinţă (Coloseni 3:13)

2. Fiecare are un statut aparte (Romani 14:12; II Timotei 3:16-17)

B. Familii mixte

1. Pe tine păstrează-te curat (I Timotei 5:22)

2. Lasă pe Dumnezeu să lucreze în casa ta prin tine (Proverbe 14:1), fii un semn pentru ei! (Ezechiel 12:2,11)

C. Familii fără Dumnezeu (Proverbe 3:33a)

1. Nici unul nu are o relaţie cu Dumnezeu (I Corinteni 15:33-34)

2. Comportamentul e pe măsura caracterului (Romani 6:20-21; Matei 7:17-18)

D. Celibatarii  (fiecare cu darul lui - I Corinteni 7:7; Matei 19:12)

1. Biblia nu învaţă trăirea unei vieţi izolate, ci libere (I Timotei 4:3; I Corinteni 7:36-37)

2. Famenul – copac verde în Casa Domnului (Isaia 56:3-5). El trăieşte pentru Domnul (I Corinteni 7:32-35,38,40)

 

ÎNCHEIERE

1. Situaţia ideală: „Eu şi casa (familia) mea, vom sluji Domnului” (Iosua 24:15) – Atunci toţi vor fi salvaţi, ca şi familia lui Noe (Genesa 7:1)

2. Cazuri anacronice: familii blestemate, demonice, fără Dumnezeu (Proverbe 14:11; 15:25) – Acestea rămân până îşi ating culmea nelegiuirii (Romani 9:22)

3. Stări combinate - greu, dar cu Dumnezeu se poate, căci te ajută să rămâi curat (Iosif – Genesa 39:2-12; Estera 2:20) sau te scoate de acolo (Avraam – Genesa 12:2; fiul lui Ieroboam – I Împăraţi 14:13)