Lecția 30. Nedreptatea

INTRODUCERE

1. Nedreptatea este abaterea, eroarea, schimbarea, falsificarea sau orice altă neregulă intervenită în viaţa şi activitatea desfăşurată

2. Dreptatea este păzirea legilor drepte ale Domnului (Ezechiel 18:9; Deuteronom 4:8); altfel nu înţelegi dreptatea Domnului (Romani 9:14)

           

I. PREZENTARE

A. Forme de manifestare (Plângerile lui Ieremia 3:36; Eclesiastul 3:16-17)

1. Judecăţi (Psalmul 82:2-3; Exodul 23:7)

2. Lipsă de înţelepciune (Proverbe 8:15)

3. Mită (Deuteronom 16:19)

4. Relaţii economice (Proverbe 10:2; Leviticul 19:35-36; Deuteronom 24:14; 25:16; Ieremia 22:13; Mica 6:11; Ezechiel 28:18)

5. Relaţiile spirituale (Luca 11:42; Proverbe 18:5; Isaia 10:1)

6. Relaţii frăţeşti (1 Tesaloniceni 4:6; Proverbe 18:19)

B. Efecte

1. Nedreptatea

a) favoruri sau posesiuni temporare (Proverbe 10:2; 16:8)

            b) separarea prin moarte, înviere, judecată (Proverbe 13:23; Faptele Apostolilor 24:15; 17:31; 1Corinteni 6:9)

2. Dreptatea

a) binecuvântare în viaţă P(roverbe 24:25)

b) linişte, pace, moştenire veşnică (Isaia 57:2; Daniel 12:13)

           

II. ELIMINARE

A. Din viaţa personală

1. Iubeşte dreptatea (Psalmul 112:5; Tit 2:12)

2. Roagă-te cu credinţă (Psalmul 143:10; Psalmul 23:2)

3. Urăşte nedreptatea (Mica 3:9)

B. Din colectivitate

1. Judecă drept (Leviticul 19:15; Proverbe 29:4)

2. Suferă (I Corinteni 6:7; I Petru 2:19). Dumnezeu a lăsat o de vreme libertate (Habacuc 1:3; Matei 5:45) pentru întoarcere, apoi judecă (Luca 18:7; I Corinteni 6:9)

 

            III. EXEMPLE BIBLICE

A. Nedreptate

1. Fiii lui Samuel – incapacitatea de a fi fudecători (I Samuel 8:3)

2. Absalom – inducerea în eroare1( Samuel 15:3-6)

3. Prietenii lui Iov – lipsa cunoaşterii problemei (Iov 13:7; 21:27; 42:7)

4. Judecătorul nedrept – refuzul de a fi drept (Luca 18:6)

5. Corintenii – nevoia oamenilor competenţi (1 Corinteni 6)

 

 

 

 

 

B. Dreptate

1. Dumnezeu – marele şi dreptul judecător (Deuteronom 32:4; Psalmul 11:7; Evrei 6:10)

2. Domnul Hristos – judecătorul de caz (Apocalipsa 19:11; Evrei 1:8)

3. Moise -  o judecată neoficială (Faptele Apostolilor 7:26)

4. David – dreptatea, o calitate necesară celui ce conduce  (II Samuel 8:15)

5. Iosafat – un sistem judecătoresc în frică de Domnul (II Cronici19:5-11)

6. Iov – un angajament al dreptăţii (Iov 27:4)

7. Pavel – o slujire corectă (2 Corinteni 7:2)

 

ÎNCHEIERE

1. Regula dreptăţii (Luca 16:10)

2. Trebuie să fim plini de cunoştinţa Domnului (Mica 3:8)

3. Premierea divină (Mica 6:8)