Lecția 28 și 29. Hula

INTRODUCERE

1. Hula reprezintă ocară, injurie, ponegrire, calomnie, blasfemie, batjocură, insultă, luare în râs, bătaie de joc (II Petru 3:3)

 2.Termeni biblici: hulă, batjocură, obrăznicie, defăimare, glume proaste, cuvinte stricate, vorbe ruşinoase, blesteme (Marcu 7:22; Romani 1:29-31; Efeseni 5:3-5; II Timotei 3:2-5).

 

I. PREZENTARE  (Iuda 15)

A. Forme de manifestare (în şoaptă - Ioan 7:12; Iov 4:16 ; blesteme - Luca 22:63‑65):

1. În relaţia cu oamenii:

a) superiori (Exodul 22:28) şi pentru părinţi (Marcu 7:6)

b) semeni (Psalmul 15;35; 55:12-14; Matei 5:22)

c) inferiori (Proverbe 14:31)

2. În relaţia cu Dumnezeu, lucrurile sfinte (Exodul 20:7; Iacov 2:7; Galateni 6:7)

3. În relaţia cu Satan, spiritele rele (II Petru 2:10; Iuda 9)

B. Cauze (ispita de a huli)

1. Stări de păcate:

a) mândria (Proverbe 21:24)

b) beţia (Proverbe 20:1)

c) nebunia (Proverbe 1:22; Apocalipsa 16:9)

2. Stări de ispită, încercare (Isaia 8:21; Proverbe 30:8; Iov 36:18)

3. Păcatul cu voia, cea mai mare hulă (Numeri 15:30; Matei 12:31; Evrei 10:26-29; I Ioan 5:16)

C. Efecte

1. Provoacă alte păcate, cearta (Proverbe 22:10)

2. Nu permit pocăinţa (Proverbe 9:7; 13:1; 15:12)

3. Este hulit Numele Domnului (Romani 2:24; II Samuel 12:14; I Petru 2:12)

4. Atrag pedeapsa divină (Exodul 20:7)

           

II. ELIMINARE („Binecuvântaţi şi nu blestemaţi!” - Romani 12:14)

A. Din viata personală  (nu fi un vas de ocară! - Romani 9:21; II Timotei 2:20)

1. Eliberarea inimii, gândirii (Psalmul 62:4; Eclesiastul 10:20; Marcu 7:22)

2. Eliminarea totală (Exodul 20:7; Isaia 58:7; Efeseni 4:29; 5:3-4; Coloseni 3:8)

B. Din colectivitate (din familie, biserică, societate)

1. Nu întoarce ocară pentru ocară (I Petru 2:19,23; 3:9)

2. Nu accepta compania lor (Proverbe 22:10)

3. Prin disciplinare (Proverbe 19:29; 21:11)

C. Din Univers

1. Pedepsire, răsplătire la fel (Psalmul 2:4; Proverbe 3:34; Ieremia 24:9)

2. Nimicire veşnică - moartea a doua (Romani 1:32)

D. Pozitia creştinului in faţa batjocurii

1. Acceptare (I Petru 4:14)

2.Suferinţă (Evrei 13:13; Faptele Apostolilor 5:41)

3. Rugăciune (Luca 6:28)

            Eşti cel ce faci ocara, sau cel ce o suferi? (II Corinteni 7:12)

           

III. EXEMPLE BIBLICE

A. Vechiul Testament

1. Agar – um model rău pentru copii (Genesa 16:4-5)

2. Fiul din tabără – o vinovăţie gravă (Leviticul 24:11,14,23)

3. Core, Datan, Abiram – păcatul ce aduce moartea prematură (Numeri 16:30,11)

4. Gaal fiul lui Ebed – o batjocură ce şi-a primit osânda (Judecători 9:27-28)

5. Amoniţii – o batjocură şi o mare osândă (I Samuel 11:2)

6. Goliat – omul mândru şi bajocoritor (I Samuel 17:10,25,36,45; II Samuel 21:21)

7. Mical – femeia dispreţuitoare (II Samuel 6:20-23)

8. Şimei – omul ce n-a putut să tacă (II Samuel 16:7-8)

9. Copiii din Betel – copii pedepsiţi pe loc pentru batjocură (II Împăraţi 2:23)        

10. Sanherib – pedeapsa de a huli pe Domnul şi poporul Lui (II Împăraţi 19:22)

11. Tobia – batjocura celor răi (Neemia 4:3-4)

12. Soţia lui Iov – batjocura în moment de ispită (Iov 2:5,9)

13. Prietenii lui Iov – botjocura celor ce nu înţeleg (Iov 19:3)

B. Noul Testament

1. Iudeii – batjocura celor răi împotriva credincioşilor (Faptele Apostolilor 13:45; Apocalipsa 2:9)

2. Fiara – batjocura Diavolului şi a slujitorilor lui (Daniel 7:25; Apocalipsa 13:6)

 

ÎNCHEIERE

1. Dacă eşti sau ai fost batjocoritor (Faptele Apostolilor 26:11; I Timotei 1:13), dacă ai stat pe scaunul din Psalmul 1:1, ieşi afară şi suferă ocara (Evrei 13:13)

2. Dacă rabzi ocara, pe nedrept (Moise: Evrei 11:26), te aşteaptă cinstea (Isaia 61:7)