Lecția 27. Necredința

INTRODUCERE

1. Necredinţa este păcatul apărut şi manifestat în absenţa lui Dumnezeu şi prezenţa diavolului (Evrei 3:12); păcatul trăirii prin vedere (II Corinteni 4:18; 5:7)

2. Credinţa nu înseamnă a crede orice (Proverbe 14:15) sau o religie oarbă (Matei 24:23; Marcu 7:5; Ieremia 17:5-7)

3. Dumnezeu, Domnul Isus, ştie anticipat  ce va crede orice om (Ioan 6:64; I Petru 2:7,10)

                       

I. PREZENTARE

A. Ce este necredinţa?

1. O stare a inimii, neacceptarea Cuvântului lui Dumnezeu (Ezechiel 6:9; I Ioan 5:10)

2. O stare a minţii (II Corinteni 4:4). Dumnezeu e prezent prin Cuvânt, aşa trebuie crezut: Isaia 53:1)

3. Un refuz făţiş, respingerea (Marcu 11:31)

4. Trăirea fără Cuvânt - fărădelege (Galateni 2:20; Habacuc 2:4)

B. Forme de manifestare

1. În relaţia cu Dumnezeu (Psalmul 119:158; Ioan 12:37; 4:44)

2. În relaţia de familie (Maleahi 2:10-17; Numeri 5:12,27; Ieremia 3:20)

3. În slujbă (Ieremia 2:18; Luca 12:46)

C. Efecte

1. Provoacă stări de păcate (Osea 4:12; 5:2; Isaia 59:13; Faptele Apostolilor 14:2;17:5)

2. Acceptarea minciunii (II Tesaloniceni 2:9-11)

3. Rătăcirea (I Timotei 6:10,21)

4. Lepădarea de credinţă (I Timotei 4:1; Apocalipsa 2:13)

5. Nimicirea, chiar de n-o crezi (Plângerile lui Ieremia 4:12-13)

           

II. ELIMINAREA

A. Din viaţa personală

1. Nu stărui în necredinţă (Romani 11:20,23)

2. Roagă-te (Marcu 9:24; Psalmul 119:29)

3. Ascultarea credinţei (Romani 1:5; 16:26)

            Eroii credinţei (Evrei 11)

B. Din colectivitate

1. Prin prezentarea Cuvântului (Romani 10:17)

2. Prin semne (Ioan 4:48; Ioan 10:38; Exodul 4:1,8,9), dar nu la infinit (Luca 16:31)

C. Din Univers

1. Nimicirea (Iuda 5)

2. Moartea în păcate (Ioan 8:24; Proverbe 2:22)

3. Pierderea moştenirii veşnice (Evrei 3:19; Romani 3:3)

 

III. EXEMPLE BIBLICE

A. Necredinţă

1. Sodoma şi Gomora: ginerii lui Lot – superficialitatea necredinţei (Genesa 19:14)

2. Cele zece iscoade – frica necredinţei (Numeri 14:11)

3. Israel – necredinţa ce aduce peeapsa (II Împăraţi 17:14-16)

4. Ghedalia – necredinţa şi nevegherea (Ieremia 40:14)

5. Fariseii –necredinţa provocată de necredinţă (Ioan 7:48; Faptele Apostolilor 6:7)

6. Oamenii din Nazaret – necredinţa ce pierde (Matei 13:58)

B. De la necredinţă la credinţă

1. Iacov – credinţa în lucruri aparent fără speranţă (Genesa 45:26; 48:11)

2. Moise – o clipă de neatenţie a credinţei (Numeri 20:12)

3. Împărăteasa din Seba – credinţa ce creşte prin experienţă (I Împăraţi 10:7)

4. Fraţii Domnului Isus – vremea necredinţei şi vremea credinţei (Ioan 7:5)

5. Vameşii şi curvele – credinţa pentru mântuire (Matei 21:32)

6. Toma – necredinţa ce poate fi înfrântă (Ioan 20:27)

7. Ucenicii, la înviere –  o necredinţă de grup (Faptele Apostolilor 26:8; Marcu 16:11)

8. Pavel – de la necredinţă la o credinţă mare (I Timotei 1:13)

 

ÎNCHEIERE

1. Lumea e împărţită între credincioşi şi necredincioşi (I Corinteni 10:27; 14:23-24) şi aşa va rămânea în final (Apocalipsa 21:8)

2. Pedeapsa veşnică nu e pentru păcat, ci pentru necredinţă (Ioan 3:16,18,36), dar ferice de cei care cred (Ioan 20:29)