Lecția 26. Gândurile rele

INTRODUCERE

1. Gândurile rele - gândirea umană aflată sub influenţa demonilor (Isaia 55:8,9; Efeseni 2:3)

2. Dumnezeu cunoaşte gândurile (Psalmul 94:11; 139:2; I Cronici 28:9), la fel Isus (Matei 9:4; 12:25)

3. Gândurile rele sunt pedepsite (Isaia 66:18; Evrei 4:12)

           

I. PREZENTARE:

A. Deşertăciunea gândurilor   (o lume nevăzută de păcate, în fază de concepere)

1. Gândurile oamenilor fireşti:

a) după cădere (Romani 1:21; Genesa 6:5)

b) în lume (Efeseni 4:17-18)

2. Apar în inimă (Matei 15:19; Luca 24:38); se degradează  (II Corinteni 11:3)

B. Forme de manifestare (întâi gând, apoi faptă - Proverbe 16:9; 15:28; Psalmul 36:4)

1. Tipuri de gânduri:

a) aproape - a avea de gând (Genesa 37:22; I Cronici 22:7; II Cronici 29:10)

b) departe – a nu fi un gând insistent (Iosua 22:29; II Samuel 20:20)

2. Gândurile rele sunt rădăcina tuturor păcatelor (Filipeni 3:19; Matei 6:25; Ieremia 17:2; Proverbe 24:2,8; 21:27; Maleahi 2; Eclesiastul 10:20; Deuteronom 19:19)

3. Există gânduri involuntare, dar ele trebuie să rămână departe (I Corinteni 1:9; Psalmul 94:19)

4. Există gânduri copilăreşti (I Corinteni 13:11)

C. Efecte (nebunia - Isaia 32:6;  rătăcirea - Proverbe 14:22)

1. Comiterea păcatelor cu voia (Iosua 20:3); judecăţi neîntemeiate (Iacov 2:4)

2. Atrag pedeapsa divină şi pierderea mântuirii: Anania şi Safira (Faptele Apostolilor 5:4,10)

           

II. ELIMINARE

A. Eliminarea gândurilor rele (Isaia 55:7):

1. Nu gândi la rău (Proverbe 3:29; Zaharia 8:17)

2. Schimbarea în Duhul minţii (II Corinteni 10:4-5)

B. Gândirea creştină (gândul lui Hristos - Filipeni 2:5; I Corinteni 2:16)

1. Înarmarea - înlocuirea gândurilor rele cu cele bune (I Petru 4:1; Coloseni 3:2; Filipeni 3:13-15)

2. Dumnezeu pune gânduri bune în noi (Neemia 7:5) şi are gânduri bune cu privire la noi (Ieremia 29:11; Filipeni 2:12)

3. Gânduri sfinte, despre Dumnezeu şi lucrarea Lui (Psalmul 77:3,6; 92:5; 119:97,99; 137:17; Ieremia 30:24; Eclesiastul 3:11)

           

III. EXEMPLE BIBLICE

A. Gânduri rele

1. Fraţii lui Iosif – prima fază a păcatului (Genesa 50:20)

2. Saul – căutări de înfăptuire a răului (I Samuel 18:25)

3. Hazael-  planuri rele în gânduri (II Împăraţi12:17)

4. Amaţia – gândurile afectate de păcate (II Cronici 25:19)

5. Haman – gândirea robită de mândrie (Estera 7:5; 8:5)

6. Iuda – gândirea sub influenţă demonică (Ioan 13:3)

7. Ucigaşii lui Ştefan – „reunuinea” gândurilor rele (Faptele Apostolilor 7:57)

8. Irod – gânduri şi planuri rele (Faptele Apostolilor 12:4)

B. Gânduri bune

1. Maria – meditaţiile sfinte,  resursele gândirii curate (Luca 2:19)

2. Filipeni – a te gândi la fapte bune (Filipeni 4:6)

 

ÎNCHEIERE

1. Nu gândi rău, căci vei păcătui! (Proverbe 16:30)

2. Gândeşte cu dragoste (I Corinteni 13:5; Filipeni 4:7); gândeşte-te la revenirea Domnului (Matei 24:44)