Lectia 02. Iubirea de sine

introducere

1. Un fenomen de masă în zilele din urmă (I Timotei 3:2)

2. Prima lege a firii pământeşti; tendinţa de divinizare; eul care trebuie răstignit şi lepădat (Luca 9:23)

 

I. OMUL CU IUBIRE DE SINE

A. Principii

1. Folosul propriu este prioritar (Filipeni 2:21)

2. Scopul scuză mijloacele (Ieremia 2:33; Romani 2:1)

3. Iubirea de sine conţine: iubirea de bani (Eclesiastul 5:10), slava deşartă (Apocalipsa 18:7; Daniel 11:37, Ioan 5:41; Romani 1:21), iubirea plăcerilor (II Timotei 3:4; Proverbe 21:17)

b. Exemple

1. Haman - cultul personalităţii (Estera 3:2, 5-6; 5:9-14; 6:6)

2. Absalom – ambiţii personale (II Samuel 14:25-33; 15:1-6)

3. Dima - iubirea de sine manifestată prin iubirea plăcerilor din lume (2 Timotei 4:10)

c. Rezultate

1. Slavă, bogăţie, plăceri de moment (I Timotei 4:8)

2. Pofta care trece; a-ţi scăpa (iubi) viaţa; a-ţi pierde viaţa (Ioan 12:25; I Ioan 2:15-17)

 

 II. OMUL CU LEPADARE DE SINE

A.  Principii

1. Lepădare de sine în favoarea lui Dumnezeu şi a semenilor (Marcu 12:29-31; Galateni 5:14)

2. Folosul altora = folosul propriu (1 Corinteni 10:24; Filipeni 2:4; I Corinteni 13; Efeseni 5:28 - în familie)

3. Iubirea agape - fără corespondent şi răsplată (Matei 5:44; Luca 6:27, 35)

B. Exemple

1. Ionatan – prinţul care cedează tronul în favoarea altuia (I Samuel 18:1,3; 20:17; 23:17; 1 Ioan 3:17)

2. Neemia – omul iubitor de neam, ca Iosif, Moise, ... (Neemia 1:4-11; 5:14-19)

3. Pavel – apostolul dator tuturor (I Corinteni 10:33: II Corinteni 12:15; 11:7‑11)

C. Rezultate

1. Evlavia  are ca final slava, bunăstarea veşnică - viaţa de acum şi viaţa viitoare (I Timotei 3:16; 4:8)

2. Efecte în lume (Ioan 13:34-35), efecte veşnice (Apocalipsa 12:10-11)

 

ÎNCHEIERE

1. Modelul suprem: Isus Hristos (Filipeni 2:4-11)

2.Nimeni n-a ajuns vreodată singur în cer, dar de acolo a căzut cineva, pentru că a vrut să urce mai sus – Diavolul şi apoi a cauzat căderea multora