Lecția 24 și 25. Mândria

INTRODUCERE

1. Sămânţa păcatului luciferic (Isaia 14:12-14), pătrunsă în umanitate şi ridicată la grad de virtute (II Timotei 3:4; Romani 1:30)

2. Sinonime ale mândriei: trufie, înălţare, îngâmfare, înfumurare

           

I. PREZENTARE

A. Originea mândriei

1. Satan (Ezechiel 28:1-19)

2. El a provocat şi omul, creând sisteme umane de tip satanic (Genesa 3:5)

3. În inimă, extinzându-se în toate domeniile vieţii (Marcu 7:22,23)

B. Tipuri de mândrie (Isaia 10:15)

1. Mândria conducerii (Psalmul 76:12; Galateni 5:26; Habacuc 2:5)

2. Mândria bogăţiei (Psalmul 90:10; I Timotei 6:17)

3. Mândria înţelepciunii şi a cunoaşterii (I Corinteni 8:1; Proverbe 26:12; Eclesiastul 7:16)

4. Mândria frumuseţii şi a plăcerii (Ezechiel 31:10-11)

C. Forme de manifestare

1. Vorbiri trufaşe (Iuda 16; II Petru 2:18; învăţătură: I Timotei 6:3-4; I Samuel 2:3)

2. Priviri trufaşe (Proverbe 6:16-17; 30:13)

3. Inima îngâmfată (Proverbe 21:4)

4. Ateismul (Psalmul 10:14)

5. Organizaţii religioase (Coloseni 2:18; I Timotei 6:3-5)

6. Aspect exterior (Isaia 3:16-17) sau interior (Luca 1:51)

D. Efecte

1. Anulează neprihănirea (Habacuc 2:4; Romani 11:20)

2. Dă naştere la:

a) dispreţ şi batjocură (Psalmul 123:3-49

b) mânie (Isaia 37:29)

c) răutate (Iov 38:11; Psalmul 10:2; Proverbe 21:24)

d) certuri (Proverbe 13:10)

e) neascultare (Deuteronom 17:12; Numeri 9:16)

3. Împietreşte inima şi duce în rătăcire (Numeri 9:16; Daniel 5:20; Proverbe 14:16; Obadia 3)

4. Provoacă căderea şi moartea (I Timotei 3:6-7; II Timotei 2:26; Proverbe 16:18; Proverbe 14:3; 29:23)

5. Duce la pierderea mântuirii (Filipeni 3:18-21)

           

II. ELIMINARE

A. Din viaţa personală (de la inimă,  cuvinte, la aspect exterior)

1. Prin smerenie, ascultare (I Petru 5:5; Filipeni 2:8)

2. Prin rugăciune (Psalmul 19:13), frică de Domnul (Proverbe 8:13), tăcere (Proverbe 30:32)

3. Prin dragoste (I Corinteni 13:4)

B. Din Biserică (Evanghelia mântuirii exclude mândria, lauda -  Romani 3:27)

1. Prin păstrarea evlaviei, smereniei (Romani 12:16), slujirii (Marcu 10:43)

2. Prin păstrarea părtăşiei cu cei smeriţi (Proverbe 16:19)

3. Prin disciplinarea celor mândri (Psalmul 31:23)

C. Din Univers (Proverbe 16:5)

1. Prin smerenie (Proverbe 16:5; Matei 23:12)

2. Prin pedeapsa divină (Psalmul 31:23; Isaia 2:9-17; 13:9-11)

3. Prin eliminarea lui Satan - focarul mândriei (Apocalipsa 20:10)

           

III. EXEMPLE BIBLICE

A. Oameni mândri pedepsiţi de Dumnezeu (nu există mândrie care să nu fie pedepsită)

1. Faraon şi zeii Egiptului – o lecţie pentru două naţiuni (Exodul 18:10-11)

2. Amaţia – mândria pedepsită cu pagube (II Cronici 25:19)

3. Ozia – mândria pedepsită cu lepră (II Cronici 26:16-19)

4. Moab – mândria „plenipotenţială” (Isaia 16:5-6)

5. Israel – mândria, cauza apostaziei (Osea 5:5)

6. Iuda - mândria la culmea pedepsei (Ieremia 13:9)

7. Haman – mândria ce aduce moartea (Estera 3:1; 5:9-14; 6:6-12; 7:10)

8. Corintenii – mândria creştinilor lumeşti (II Corinteni 12:20)

9. Laodicea -  mândria spirituală (Apocalipsa 3:17-19)

10. Fiara apocaliptică – ultima mândrie (Daniel 8:25,23; 7:8,11,20)

B. Oameni mândri, cărora smerenia le-a provocat pocăinţă

1. Ninivenii – smerenia pocăinţei (Iona 3)

2. Ezechia – mândria, o ispită nebiruită (II Cronici 32:25,26)

3. Manase – smerenia, singurul leac (II Cronici 33:12,13)

4. Nebucadneţar – smerenia prin pedeapsă (Daniel 4:30-37; 5:20)

C. Oameni smeriţi

1. Isus Hristos – biruitorul mândriei din Univers (Matei 11:29; Filipeni 2:8)

2. Pavel – omul ajutat de Dumnezeu să nu se mândrească (II Corinteni 12:7)

 

ÎNCHEIERE

1. Acum lumea este a diavolului, a mândriei (Maleahi 3:15; 4:1)

2. Dumnezeu este  singurul care trebuie slăvit (Isaia 42:8; Psalmul 115:1)

3. Locul creştinului: aici, smerit ca Isus Hristos, acolo (în Împărăţie), în cinste, dar tot Domnul va fi Cel slăvit şi înălţat (I Petru 1:7; Apocalipsa 5:13; 7:12)