Lectia 19. Trăiți în pace

INTRODUCERE

1.Trăiţi în pace” este sfatul Mântuitorului şi a întregii Scripturi (Marcu 9:50; Romani 12:18; 1 Tesaloniceni 5:13)

2. Pacea este o stare sfântă de o valoare inestimabilă (Filipeni 4:7)


I. EXPLICAŢII GENERALE

A. Pacea cu Dumnezeu

1. O ofertă şi realizare divină, o binecuvântare (Numeri 6:26; Isaia 53:5; Ioan 14:27; Romani 5:1)

2. O şansă ratată de lume (Isaia 27:2-5; Luca 19:41-44)

Un  legământ, o perspectivă pentru credincioşi (Romani 5:10; 2 Corinteni 5:18-20; Coloseni 1:20)

B. Pacea dintre oameni  (Luca 2:14)

1. O urare reală între / pentru credincioşi (Exodul 4:18; 2 Împăraţi 5:19; Psalmul 122:1-7; 125:5; 128:6; Luca 7:50)

2. O realizare parţială, temporară, o utopie pentru necredincioşi (Ieremia 6:14; 12:1; Apocalipsa 6:4; 2 Tesaloniceni 5:3; Isaia 48:22; 57:21)


II. SFATURI PRACTICE

A. Pacea în condiţii favorabile

1. Pacea rezultă din neprihănire, dintr-o bună relaţie cu Dumnezeu şi ascultare de Cuvânt (Psalmul 119:165; Isaia 32:17; 48:18; Psalmul 81:13; Romani 14:1]7; 1 Corinteni 15;32; Iacov 3:13-18; 2 Petru 3:11-14)

2. Pacea se realizează sub călăuzirea Duhului (Romani 8:6; Galateni 5:22; 2 Timotei 2:22; Evrei 12:14)

3. Un om cu pace în spirit este o Evanghelie a păcii, pentru oricine o primeşte (Matei 10:12-13, 34-36; Luca 10:5). Cine o are o oferă (Romani 12:17-18)

B. Pacea în condiţii nefavorabile

1. Necazul, provocările conflictuale nu trebuie să ne ia pacea (Ioan 16:32-33; 1 Corinteni 7:15; 2 Timotei 4:16-17; Psalmul 4:8; Isaia 57:2)

2. Lipsa păcii reclamă căutarea ei imediată (Matei 5:24; Psalmul 34:14; 1 Petru 3:11; Proverbe 17:1; 16:8; Efeseni 4:3)

3. Niciodată  nu tulbura pacea spirituală - lasă-i în pace (Ioan 12:7; Faptele Apostolilor 5:19; 1 Corinteni 7:15; Osea 4:17)


ÎNCHEIERE

1. Credinciosul este în Împărăţia păcii (Isaia 9:6-7; Romani 14:17; 15:13, 33). Pacea trebuie să stăpânească (Coloseni 3:15)

2. O rugăciune pentru pace (2 Tesaloniceni 3:16)