Lecția 23. Uciderile

INTRODUCERE

1. Uciderea (omorârea unei persoane)- phonos (lb. greacă), este condamnată de porunca a VI-a (Exodul 20:13)

2. Aria întreagă a uciderii este vastă (Matei 5:21, 22; I Ioan 3:15). De la ură nedeclarată la crimă (Galateni 5:21; Romani 1:29)

           

I. PREZENTARE

            Numai Dumnezeu are drept de a ucide, prin judecată (Ieremia 25:31,32) sau prin poruncă specială, în Vechiul Testament (Numeri 25; 35:16; Leviticul 24:14; Iosua 7:25)

A. Forme exterioare (de la crimă organizată la „slujbă sfântă”- Ioan 16:2)

1. Uciderea fizică:

a) prigoniri: Israel (Luca 11:47; Matei 23:37; Isus: Luca 20:14); Biserica (Faptele Apostolilor 8:1; Apocalipsa 2:10) 

b) alte crime - războaie, acte teroriste, tâlhării, răzbunări (Apocalipsa 6:4)

2. Alte feluri de a ucide:

a) acordul pentru ucidere (Faptele Apostolilor 8:1)

b) uciderea cu vorba - condamnarea sau distrugerea personalităţii (Proverbe 26:18,19; Ieremia 9:8; 18:18)

c) autoflagelarea (Iov 5:2; Proverbe 21:25)

d) intenţii de ucidere a copiilor (Ezechiel 16:38), în legătură cu curvia (Isaia 1:21)

e) lipsa educaţiei sau o educaţie falsă (Osea 9:13)

B. Forme interioare (originea: Satan - Ioan 8:44; dezvoltarea: în inimă (Matei 15:19)

1. Ura (I Ioan 3:15; Faptele Apostolilor 13:28; Matei 27:18). Ura este forma desăvârşită în rău a pervertirii demonice; are ca efect moartea

2. Alte forme de manifestare:

a) acţiuni ucigaşe împotriva conducerii (Exodul 17:4; I Samuel 30:6)

b) acţiuni ale conducerii împotriva poporului (Ezechiel 13:19-23)

            Dumnezeu are drept să ucidă pentru că El e dragoste şi dreptate şi doar El poate învia (Luca 12:5)

           

II. ELIMINARE

A. Eliminarea uciderii interioare

1. Pocăinţa  (Apocalipsa 9:21)

2. Mărturisirea (Genesa 4:6; Leviticul 19:17)

3. Eliberarea de demonul urii şi umplerea de Duhul Sfânt (Romani 5:5)

B. Eliminarea uciderii exterioare

1. Din viaţa credincioşilor (Ieremia 7:9)

2. Stoparea manifestărilor (Ioan 10:31; Apocalipsa 13:10)

C. Poziţia faţă de ucigaşi

1. Acceptarea morţii la finalul lucrării (Apocalipsa 2:13; Evrei 11:37; Psalmul 144:10)

2. Nu vă temeţi! (Matei 10:28; I Samuel 25:29; Psalmul 37:32)

3. Folosirea cetăţilor  de scăpare (Iosua 20:3)

           

III. EXEMPLE BIBLICE

A. Vechiul Testament

1. Cain – primul ucigaş (Genesa 4:5-8; 9:11)

2. Esau – omul doritor de răzbunare (Genesa 27:41)

3. Fraţii lui Iosif – ura ce este în stare de orice rău (Genesa 37:26)

4. Abimelec – criminali fără limite (Judecători 9:5)

5. Saul – ura demonică (I Samuel 19:5; stil Satan: Iov 2:3)

6. Ioab – crime vinovate (I Împăraţi 2:29-32)

7. Absalom – de la ură la crimă (II Samuel 13:22,28; 14:30; 15:3)

8. Izabela – femeia imorală, idolatră şi criminală (I Împăraţi 18:4)

B. Noul Testament

1. Irozii – un neam criminal (Matei 2:13; 14:5; Faptele Apostolilor 12:2)

2. Fiara apocaliptică – o conducere criminală (Apocalipsa 13:5)

 

ÎNCHEIERE

1. Să nu ucizi, uciderea are vremea ei (Eclesiastul 3:3). Răzbunarea Îi aparţine Domnului (Romani 12:19)

2. Să nu te temi! (Luca 12:4-7)

3. Dragostea elimină uciderea (II Samuel 18:5)