Lectia 16. Fi-ți plini de Duh

            INTRODUCERE

 

1. Omul (Adam) a fost creat la capacitate (plin), dar un atentat (ispita) l-a golit şi dezgolit – memoria a fost virusată (Geneza 2:19; 3:10-11). Stare (o casă goală) în care omul a prezentat mare interes pentru Satan (Luca:11:26)

2. Fiţi plini de Duh! – este o cerinţă, dar şi o ofertă divină (Efeseni 5:18b). Fiecare să-şi apropie vasul (2 Împăraţi 4:3) şi Dumnezeu să îl umple de puterea Duhului Său (Luca 4:22; Fapte 4:33; 2 Timotei 2:16)


            I. DOUĂ ÎMPĂRĂŢII  PLINE (întuneric - lumină)

A. Împărăţia lumii(întunericului)

1. Oamenii au fost iniţiaţi, s-au deprins (specializat), au involuat, ajungând plini de …. orice, dar fără nimic bun (Romani 1:23-32). Stare de judecat dar şi de pocăinţă (Eclesiastul 8:11; 9:3; Romani 2:4-6)

2. Grav (trist) e că există, pot să existe asemenea stări între cei credincioşi, chiar cu tendinţe potenţiale de slujire (Fapte 8:23; 1 Timotei 6:3-5; Iuda 16)

B. Împărăţia lui Dumnezeu (luminii)

1.Dimpotrivă”. Starea Bisericii trebuie să fie lumină (dragoste), nu întuneric (Efeseni 5:8-14; Coloseni 1:9-14; Galateni 5:22-23; 1 Corinteni 13)

2. Plinătatea Duhului este o revărsare, o transmitere a naturii şi a caracterului divin, pentru cei ce trec (revin) în teritoriul voii Lui (2 Petru 1:3-8; Exodul 34:6-7)


            II. CUM SE REALIZEAZĂ PLINĂTATEA LUI DUMNEZEU ÎN NOI?  (Ioan 3:5-10)

A. Fiţi plini de Dumnezeu! (fiţi plini de Isus -  Efeseni 3:19;  Hristos trăieşte în mine - Galateni 2:20; fiţi plini de Duh  - Efeseni 5:18)

1. Necesitatea înţelegerii lucrării dumnezeieşti (Ioan 1:9, 14, 16; 14:26; 16:13-15)

2. Efectuarea acestei lucrări revine Duhului, el trebuie să opereze în întreaga fiinţă – dar nu prin teleportare, vibrare sau tranşă (1 Petru 3:4; Iacov 3:17)

B. Procedura de realizare a plinătăţii Duhului

1. Locul Duhului în fiinţa umană este mintea (gândirea) – unitatea centrală a unui computer; vorbirea e imprimanta, restul sunt boxe şi extensii ale  computerului uman

2. Afecţiunea majoră a omului a fost în gândire (Romani 1:21), orbirea (Geneza 6:5; 8:21; Isaia 55:8-9). Omul este o fiinţă intelectuală – la acest nivel se dă bătălia (Romani 12:2; 2 Corinteni 10:3-5), pentru o existenţă în carne şi trăire în duh; o vieţuire în lume, dar cu alte concepte – Duhul este forţa care acţionează, selectează ce-i bine şi anulează ce-i rău  cu acceptul tău, dar cu puterea Lui (1 Petru 4:1)

3. Lucrarea se face printr-o inundare a minţii (infuzie de Cuvânt, belşug – umplerea discului), prin citire – meditare; ascultare – iluminare (Evrei 4:12; Coloseni 3:12-16 – cu efect 3:17; Psalmul 119:48, 96-99, 148; Psalmul 19)

4. O atenţionare majoră (2 Corinteni 11:3; Fapte 4:32-35; 5:3-4, 13)

 

            ÎNCHEIERE

 

1. Chemarea noastră este statura plinătăţii lui Hristos (Efeseni 4:13; Coloseni 2:2, 9; Romani 5:17)

2. Rezultatul va fi: desfătareade plinătatea slavei  în plinătatea Duhului (Psalmul 16:11; Isaia 66:11; 1 Corinteni 15:28)