Lectia 10. Da-ți și vi se va da

            INTRODUCERE

1. Unele principii sfinte, izvorâte din caracterul lui Dumnezeu, sunt opuse principiilor firii umane decăzute (Luca 6:27-37)

2.Daţi şi vi se va da” – primul care oferă (dăruieşte) câştigă (Luca 6:38)

 

I. CUM „DAŢI ?”

A. În domeniul material

1. Oferirea de valori material-financiare potrivit necesităţilor sau preţuirii, iubirii (Deuteronom 15:6-11; Psalmul 15:5; 41:1-3; 112:2-5, 9; 145:15)

2. Educaţia „dăruirii cu bucurie”, din familia Tatălui (Luca 6:35-36; 2 Corinteni 8:9). O ofertă liberă şi la timp (2 Corinteni 9:7; Matei 7:12; Estera 6:6)

B. În alte domenii

1. Familia – cadru permanent şi nelimitat de „dăruire” (2 Corinteni 12:14; 1 Timotei 5:4; 1 Petru 3:1-2, 7; Efeseni 5:21-30)

2. Oferta iubirii divine, manifestată prin „fiii Celui Preaînalt” (Matei 20:28; Ioan 10:18; 1 Ioan 3:16; Fapte 3:6; Romani 13:9)


II. CUM „VI SE VA DA ?

A. Din partea celui ce a primit (1 Ioan 4:19)

1. Drept răspuns şi echivalenţă la ceea ce ai făcut (2 Corinteni 8:12-15; 1 Samuel 25:8-11; Iov 1; 29:12-16; 31:16-20; 42)

2. Suplimentare determinată de mulţumire sau altă împlinire determinată de ajutorare, după nevoie (1 Împăraţi 10:10-13; Luca 6:38; 7:4-5; 1 Timotei 5:9-10)

B. Din partea lui Dumnezeu

1. Printr-o repartiţie binecuvântată pe pământ, fie din partea celor ce au primit fie din partea altora sau direct din partea lui Dumnezeu (2 Timotei 1:16-18; Iacov 1:17; Psalmul 65:9; 2 Corinteni 9:6-12)

2. Printr-o răsplată eternă, calculată cu gratitudine (Matei 10:41-42; 25:34-45; Luca 14:14)


ÎNCHEIERE

1.Daţi” – este un mod luminat de călăuzire a „orbilor”; observarea şi implementarea unui mod superior de raportare între fiinţe independente dar interdependente (Luca 6:39-40)

2.Vi se va da” – un sfat dirijat de dreptatea şi iubirea lui Dumnezeu (Galateni 6:7-10; Evrei 6:9-10; Fapte 20:35)